Παρασκευή 19 Νοεμβρίου 2021

Βίντεο με τις τοποθετήσεις της Αριστερής Παρέμβασης για το θέμα του Κοπανά στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 8/11/2021

Από τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβούλιου ημ. 8/11/2021

Πρωτομιλία. Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ. Δευτερομιλία. Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο πατήστε εδώ.