Προσεγγίσεις/Προτάσεις της Αριστερής Παρέμβασης για τις αθλητικές δομές του Δήμου Βύρωνα


Πάνω στο αρχικό σχέδιο λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων που κατέθεσε η δημοτική αρχή στο Δ.Σ. του ΟΠΑΔΒ (Οργανισμός Πολιτισμού του Δήμου Βύρωνα), καταθέσαμε το παρακάτω κείμενο με τις παρατηρήσεις/προτάσεις μας για τις αθλητικές δομές του Δήμου και το συγκεκριμένο σχέδιο. Το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε και ΕΔΩ σε μορφή pdf. Το τελικό κείμενο του κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, μπορείτε να το διαβάσετε εδώ.

Παρατηρήσεις-προτεινόμενες τροποποιήσεις για τον κανονισμό λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων

Η αντίληψη της Αριστερής Παρέμβασης, υπό την οποία νοηματοδοτούνται μια σειρά από μέτρα, ξεκινά από την αφετηρία ότι παλεύουμε πρωτίστως για ένα λαϊκό αθλητισμό έξω από εμπορευματικά/ιδωτικοοικονομικά κριτήρια. Τα πεδία που ιεραρχούμε ως πιο σημαντικά είναι ο σχολικός αθλητισμός, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ο εργασιακός αθλητισμός και ο σωματειακός αθλητισμός όταν αυτός δεν εμπορευματοποιείται. Θεωρούμε από αυτήν την αφετηρία ότι τα πεδία αυτά πρέπει να ενισχυθούν από μια δημοτική αθλητική πολιτική και να προταχθούν έναντι του πρωταθλητισμού και του επαγγελματικού αθλητισμού.


Ο ερασιτεχνικός σωματειακός αθλητισμός είναι ένα πεδίο που παρουσιάζει ιδιαιτερότητες αφού αναπτύσσονται διάφορα θετικά και αρνητικά στοιχεία. Είναι μορφές συλλογικής άθλησης όπου μπορούν να αναπτυχθούν η κοινοτική συνείδηση και η ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα, είναι χώρος όπου μπορεί να ανθίσει κι ένας ανιδιοτελής εθελοντισμός ανθρώπων που θέλουν να προσφέρουν στην κοινωνική ζωή του τόπου.

Ταυτόχρονα όμως, μέσα στο υπάρχον σύστημα παραγωγικών σχέσεων που επικρατεί, είναι και πεδίο διαρκούς έντασης της εμπορευματοποίησης (υπηρεσίες με αντίτιμο, χορηγικά προγράμματα). Ανθίζει ο παραγοντισμός από άτομα που θέλουν να παίξουν ρόλο στην κοινωνική/πολιτική/οικονομική ζωή του τόπου. Σε αρκετές περιπτώσεις καλλιεργείται μια οπαδική αντίληψη για τον αθλητισμό και δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για ανάδειξη σωβινιστικών/εθνικιστικών αντιλήψεων.


Αφετηριακές προτάσεις της Αριστερής Παρέμβασης 
για μια δημοτική αθλητική πολιτική είναι: 

α) Να υπάρχουν δημοτικές αθλητικές δομές (χώροι, υποδομές και προγράμματα) που να μπορούν να παρέχουν στους κατοίκους του Βύρωνα αθλητικές υπηρεσίες δωρεάν και σε υψηλό επίπεδο, στελεχωμένες με ειδικευμένο προσωπικό με σχέσεις σταθερής και μόνιμης εργασίας.

β) Να δίνεται η δυνατότητα στους κατοίκους του Βύρωνα που δεν ανήκουν σε σωματεία να χρησιμοποιούν τις υποδομές του δήμου για να αθλούνται δωρεάν και κατά προτεραιότητα στις ελεύθερες ομάδες.

γ) Να δίνεται η δυνατότητα στα σωματεία που αναπτύσσουν κοινωνική δράση και  αντιστέκονται στην εμπορευματική λογική να χρησιμοποιούν δωρεάν τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του δήμου.

Η σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων συμβάλλει στην καλή λειτουργία των αθλητικών χώρων περιορίζοντας ενδεχόμενα ασυδοσίας και προσωπικών πολιτικών επιλογών. Ο κανονισμός που προτείνεται είναι σε διαφορετική λογική με βάση τα παραπάνω. Παρά τη διαφωνία μας με τη συνολική κατεύθυνση του κανονισμού, οι παρακάτω προτάσεις θα μπορούσαν να αμβλύνουν κάποιες πλευρές και παράλληλα θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει ανοιχτή διαβούλευση για την σύνταξή του, όπου θα προσκληθούν σε ανοιχτό διάλογο όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κατόπιν θα κατατεθούν προτάσεις. 


Γενικές παρατηρήσεις-προτάσεις 
σχετικά με το δοθέν σχέδιο

-- Σε κάθε αθλητική εγκατάσταση να προβλέπεται ένα ελάχιστο ποσοστό διαθέσιμου χρόνου για το κοινό στις ώρες που μπορεί να αξιοποιηθεί. Πρότασή μας είναι, να διατίθενται στο κοινό τις καθημερινές, τουλάχιστον το 20% του διαθέσιμου χρόνου σε απογευματινές ώρες. Και στα Σαββατοκύριακα, τουλάχιστον το 40% του συνολικού διαθέσιμου χρόνου.

-- Θεωρούμε ότι το πεδίο του δημοτικού αθλητισμού δεν πρέπει να προσφέρεται για εμπορευματικούς σκοπούς και κατά συνέπεια δεν πρέπει να υπάρχουν διαφημίσεις στους δημοτικούς αθλητικούς χώρους. Γι' αυτό ζητάμε την κατάργηση του άρθρου 25-Διαφημίσεις.

-- Η προσωρινή παραχώρηση-ενοικίαση χώρων σε σωματεία, θα πρέπει να αφορά μόνο τη δυνατότητα αποθήκευσης οργάνων και αθλητικού υλικού και θα πρέπει να γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. σε ετήσια βάση και με δυνατότητα εναλλαγής όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός ενδιαφερόμενοι.

-- Στο υπάρχον σχέδιο κανονισμού ως μοναδικό κριτήριο για έκπτωση-επιδότηση είναι η εντοπιότητα της έδρας. Προτείνουμε να συνυπολογιστεί ως κριτήριο για επιδότηση και η κοινωνική πολιτική που ακολουθεί κάθε σωματείο (π.χ. απαλλαγή από τις συνδρομές ανέργων ή τέκνων ανέργων).
 

Συγκεκριμένες τροποποιήσεις

Στη συνέχεια ακολουθούν μια σειρά συγκεκριμένων τροποποιήσεων, όπου στην αρχή θα αναφέρεται η παράγραφος όπως είναι ήδη στο σχέδιο και στη συνέχεια η προτεινόμενη τροποποίησή της.

Άρθρο 1, σελ. 4
Τον κανονισμό λειτουργίας γνωστοποιεί στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) και γενικά, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. Η σύνταξη και εισήγηση νέου Κανονισμού είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει το Νομικό Πρόσωπο ώστε η λειτουργία του και οι αθλητικοί χώροι των οποίων έχει την ευθύνη να είναι σύμφωνοι και εναρμονισμένοι με τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους του Κράτους.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Τον κανονισμό λειτουργίας γνωστοποιεί στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) και γενικά, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας αυτών. Η σύνταξη και εισήγηση νέου Κανονισμού είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει το Νομικό Πρόσωπο ώστε η λειτουργία του και οι αθλητικοί χώροι των οποίων έχει την ευθύνη να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες για άθληση των κατοίκων του Βύρωνα.

Άρθρο 8, σελ. 7
Τις ημέρες Σάββατο–Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν μόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθλημάτων. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Τις ημέρες Σάββατο–Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν κατά προτεραιότητα για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθλημάτων. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.

Άρθρο 10β, σελ. 11
Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.Β σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού και Δημοτικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παραχώρηση των αθλητικών χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Δ.Β σε φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού και Δημοτικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να προβλέπεται και καταβολή χρηματικού αντιτίμου μόνο για τα Ν.Π.Ι.Δ. για την παραχώρηση των αθλητικών χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες.

Άρθρο 10δ, σελ. 12
Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο δεν γίνονται δεκτά.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Αιτήματα από αθλητικά σωματεία που υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή είναι ελλιπή δεν γίνονται δεκτά. Αιτήματα όπου οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το Νομικό Πρόσωπο δεν γίνονται δεκτά.

Άρθρο 16, σελ. 15
Τα γήπεδα θα διατίθενται σε ομάδες της παραπάνω παραγράφου όταν ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 80% του αριθμού των παικτών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή επίσημου αγώνα.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Τα γήπεδα θα διατίθενται σε ομάδες της παραπάνω παραγράφου κατά προτεραιότητα όπου ο αριθμός των συμμετεχόντων σε αυτές είναι ίσος ή μεγαλύτερος με το 80% του αριθμού των παικτών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή επίσημου αγώνα

Άρθρο 16, σελ. 15
Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με δική του ευθύνη. Στην περίπτωση ανηλίκου απαιτείται υπογραφή του γονέα του.

Άρθρο 22, σελ. 19
Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την έγκριση του νομικού προσώπου.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Η επικόλληση ή ανάρτηση διαφημιστικού υλικού, διαφημιστικών αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, λογοτύπων.

Άρθρο 23, σελ. 20
Όταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ., τότε ο υπάλληλος προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες (καταγγελία ή υποβολή μήνυσης στο Αστυνομικό Τμήμα) και η Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης του υπαλλήλου μετά από διερεύνηση του θέματος.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Όταν άτομα καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Ν.Π.Δ.Δ., τότε ο υπάλληλος προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες και η Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. αναλαμβάνει την υποχρέωση κάλυψης του υπαλλήλου μετά από διερεύνηση του θέματος.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Κατάργηση του άρθρου 25

Γ. Γενικοί όροι - επίλογος, σελ. 23
Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί την Ελληνική Αστυνομία.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε τον αποβάλλει από το χώρο.

Γ. Γενικοί όροι - επίλογος, σελ. 23
Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα ποδήλατα και τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α

Σελ. 28
Αν ο σύλλογος έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο που τελείωσε εκδηλώσεις για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, αυτό μοριοδοτείται ως εξής: 3 δράσεις ή περισσότερες με 2 μόρια.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Αν ο σύλλογος έχει πραγματοποιήσει κατά την περίοδο που τελείωσε εκδηλώσεις/δράσεις για κοινωνικούς ή πολιτιστικούς σκοπούς, αυτό μοριοδοτείται μετά από απόφαση του ΔΣ του ΟΠΑΔΒ σχετικά με το είδος της εκδήλωσης, ως εξής: κάθε εγκεκριμένη δράση 1 μόριο.

Σελ. 28
Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός συλλόγου έχουν δικαίωμα χρήσης ενός αθλητικού χώρου, τότε αναλογικά μοιράζονται οι διαθέσιμες από τον Ο.Π.Α.Δ.Β ώρες, σύμφωνα με το παράδειγμα: Με την κατάταξη στον πίνακα των μορίων  δύο συλλόγων, υπολογίζουμε τη διαφορά μεταξύ τους (αντίστοιχα για τρεις κλπ). Ο ένας σύλλογος έχει 75 μόρια και ο άλλος έχει 65 μόρια. Η διαφορά τους είναι 75-65=10.

Σε ποσοστιαία βάση, αν υποθέσουμε ότι στο ξεκίνημα λαμβάνουν 50% των ωρών που δικαιούνται (διαιρούμε τη διαφορά μορίων 10/2=5 και το λαμβάνουμε ως ποσοστό 5%). Αυτό το προσθέτουμε στο 50% (50+5=55) για το σύλλογο που έχει τα 75 μόρια και (50-5=45) για αυτόν που έχει τα 65 μόρια. Άρα ποσοστιαία στον αθλητικό χώρο λαμβάνουν  55% και 45% αντίστοιχα, των διαθέσιμων ωρών από τον Ο.Π.Α.Δ.Β.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Σε περίπτωση που περισσότεροι του ενός συλλόγου έχουν δικαίωμα χρήσης ,ενός αθλητικού χώρου τότε αναλογικά μοιράζονται οι διαθέσιμες από τον Ο.Π.Α.Δ.Β ώρες, σύμφωνα με το παράδειγμα: Με την κατάταξη στον πίνακα των μορίων, ο ένας σύλλογος έχει 75 μόρια και ο άλλος έχει 65 μόρια. Τα συνολικά μόρια είναι 75+65=140 μόρια. Σε ποσοστιαία βάση ο ένας σύλλογος λαμβάνει 75/140=53,6% ενώ ο δεύτερος 65/140=46,4% με στρογγυλοποίηση σε ακέραιες ώρες, των διαθέσιμων ωρών από τον ΟΠΑΔΒ.

Σελ. 29
Το κόστος χρήσης μπορεί να μειώνεται κατ΄εξαίρεση εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες κάποιου σωματείου και προκύπτει τεκμηριωμένα.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Το κόστος χρήσης μπορεί να μειώνεται κατ΄εξαίρεση εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες κάποιου σωματείου και προκύπτει τεκμηριωμένα ή και να απαλείφεται όταν τα σωματεία λειτουργούν χωρίς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (συνδρομές, χορηγίες).

Σελ. 29
Σωματεία που δεν έχουν την έδρα τους στον Βύρωνα κατατάσσονται σε Β’ προτεραιότητα, τους δίδονται ώρες προπόνησης σε ποσοστό μέχρι 15% των συνολικά διαθέσιμων ωρών, εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των τοπικών σωματείων και καταβάλουν την τριπλάσια δαπάνη ανά ώρα σε σχέση με τα Σωματεία του Βύρωνα.

Πρόταση ΑΡ.ΠΑ.: Σωματεία που δεν έχουν την έδρα τους στον Βύρωνα κατατάσσονται σε Β’ προτεραιότητα, τους δίδονται ώρες προπόνησης σε ποσοστό μέχρι 15% των συνολικά διαθέσιμων ωρών για τα σωματεία, εφόσον έχουν καλυφθεί πλήρως οι ανάγκες των τοπικών σωματείων.

Βύρωνας, Δεκέμβριος 2015