Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2007

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Βύρωνας 23/10/2007

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρία Πρόεδρε,
Κύριες και κύριοι Σύμβουλοι του Ν.Π.,


Με αφορμή την έναρξη της νέας χρονιάς στους Δ.Π.Σ., χωρίς καμία διάθεση υποτίμησης του μέχρι τώρα προσφερόμενου έργου τους στην κοινωνία του Βύρωνα, η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα θα ήθελε να επισημάνει ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία των σταθμών.
1) Δεκάδες βρέφη και προνήπια, κυρίως παιδιά μεταναστών, έμειναν εκτός, γιατί οι υπάρχοντες Δ.Π.Σ. δεν επαρκούν για να καλύψουν όλες τις ανάγκες.
2) Είναι κοινή διαπίστωση όλων ότι ο 1ος Π.Σ. στεγάζεται σε ακατάλληλο κτήριο. Παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις, ακόμη και του ίδιου του κ. Δημάρχου, ο σταθμός συνεχίζει να στεγάζεται ακόμη και σήμερα στον ίδιο χώρο. Το Ν.Π. πρέπει ΑΜΕΣΑ να βρει το κατάλληλο κτήριο το οποίο θα τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη μεταστέγαση του 1ου Π.Σ., στην ίδια περιοχή ώστε να εξυπηρετεί τους γονείς και τους κατοίκους της περιοχής.
Ταυτόχρονα και άλλοι Π.Σ. όπως ο 2ος, και ο 6ος πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα κτήρια. Η δημοτική αρχή να προχωρήσει άμεσα μέσα από συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, στην κατασκευή και τη μεταστέγαση των σταθμών σε νέα σύγχρονα ιδιόκτητα κτήρια καθώς και στην ίδρυση νέων σε κάθε γειτονιά της πόλης, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δημοτών.
3) Η Αριστερή Παρέμβαση είχε ζητήσει η επιτροπή επιλογής πρόσληψης μόνιμου προσωπικού μέσω του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. να στελεχωθεί και από άλλους υπαλλήλους ώστε να ολοκληρωθεί σύντομα η διαδικασία των προσλήψεων, επισημαίνοντας τον κίνδυνο ενδεχόμενης καθυστέρησης. Η πρότασή μας δεν έγινε δεκτή και σήμερα υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση στην εξαγωγή των αποτελεσμάτων γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των Π.Σ. Να σταματήσει το Ν.Π. να απασχολεί παράνομα εργαζόμενους με μισθώσεις έργου που υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των παιδικών σταθμών.
4) Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν ευαίσθητο τομέα κοινωνικής πολιτικής, δεν είναι παιδοφυλακτήρια ή ιδρύματα μιας άλλης εποχής. Ο ρόλος τους είναι κοινωνικός και παιδαγωγικός. Στηρίζουν τον εργαζόμενο γονιό και διευκολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση του παιδιού. Η προσχολική αγωγή και φροντίδα πρέπει να γίνεται με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα, με σεβασμό στο παιδί και τον εργαζόμενο. Για την υλοποίηση των παραπάνω χρειάζεται οι Π.Σ. να εφαρμόζουν ενιαίο παιδαγωγικό πρόγραμμα, και να πραγματοποιήσουν επιμορφωτικά σεμινάρια για όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, κάτω από την εποπτεία του πανεπιστημίου. Το Δ.Σ., σωστά κατά τη γνώμη μας, επέλεξε να μη λειτουργήσει νηπιακό τμήμα στους παιδικούς σταθμούς. Αυτό είχε όμως σαν αποτέλεσμα να εγγραφεί στους Π.Σ. μεγαλύτερος αριθμός παιδιών ηλικίας 2,5 – 4,5 ετών. Για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να προσφέρουν καλύτερο έργο απαιτείται η τήρηση των αναλογιών παιδιών - παιδαγωγών, η αντιμετώπιση φαινομένων όπου μία παιδαγωγός παραμένει μόνη της στο σταθμό μετά τις δύο, π.χ. 5ος, με όλους τους κινδύνους και τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν. Η τροποποίηση του Κανονισμού λειτουργίας του Ν.Π. ώστε να μειωθούν οι σημερινές αναλογίες από 2:25 σε 2:18, στα προνήπια και 2:16 στα παιδιά ηλικίας 2,5 ετών. Είναι προφανές ότι με τη σημερινή αναλογία 2:25 είναι αδύνατον να υπάρξει οποιαδήποτε παιδαγωγική ή μαθησιακή δραστηριότητα, καθώς η παιδαγωγός το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσπαθεί να διαχειριστεί την παρουσία τόσων νηπίων στον ίδιο χώρο.
5) Η λειτουργία του νέου Π.Σ. στην περιοχή της Ντάνκαν παρότι λειτούργησε ένα χρόνο μετά τα εγκαίνια του, είναι ένα βήμα στην προσπάθεια απόκτησης σύγχρονων ιδιόκτητων παιδικών σταθμών. Για την καλύτερη λειτουργία και την ασφάλεια των παιδιών χρειάζεται να καλυφθούν τα κενά σε προσωπικό και να γίνουν ορισμένες εργασίες όπως να τοποθετηθούν πόρτες στο κεφαλόσκαλο κάθε ορόφου. Στον γ’ όροφο όπου βρίσκεται η τραπεζαρία των νηπίων δεν υπάρχουν παιδικές τουαλέτες και νιπτήρες, τα νήπια δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τη μοναδική τουαλέτα που είναι όμως για ενήλικες. Ο δήμος και οι τεχνικές του υπηρεσίες να προχωρήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις στο σταθμό του Καρέα, στον 5ο και στον 9ο Π.Σ., τόσο στους εσωτερικούς χώρους όσους και στα προαύλια τους με στόχο την αναβάθμιση τους και τη λειτουργία τους ως πρότυπους σταθμούς μιας και στεγάζονται σε κτήρια που έχουν παραχωρηθεί στο δήμο.
6) Ο έλεγχος που άσκησε η Υγειονομική Υπηρεσία στον 9ο Π.Σ. αποκάλυψε ότι δεν τηρούνται βασικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των παιδιών. Η έκδοση βιβλιαρίων, οι συχνές απεντομώσεις, οι σίτες στα παράθυρα, η φύλαξη και η αποθήκευση των τροφίμων σε διαφορετικούς χώρους από τα απορρυπαντικά είναι πολύ σοβαρά θέματα και πρέπει το Δ.Σ. και η Διεύθυνση του Ν.Π. να δείξουν την ανάλογη προσοχή και φροντίδα. Για τον καλύτερο ποιοτικό έλεγχο των τροφίμων προτείνουμε την πρόληψη μόνιμου τεχνολόγου τροφίμων. Για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών και την αντιμετώπιση έκτακτων γεγονότων χρειάζεται να προσληφθεί μόνιμος παιδίατρος.
7) Η συστέγαση του Ν.Π. με τον 6ο Π.Σ. δυσχεραίνει τη λειτουργία του σταθμού. Απαιτείται η ίδρυση Διοικητικής Υπηρεσίας και η στέγαση της σε άλλο ξεχωριστό κτήριο.
8) Να καλυφθούν ΑΜΕΣΑ οι ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλώσιμα και παιδαγωγικά υλικά σε όλους τους σταθμούς.
9) Μοναδικές πηγές εσόδων του Ν.Π. είναι η κρατική επιχορήγηση που καλύπτει όμως πολύ συγκεκριμένες ανάγκες (λειτουργικά έξοδα – μισθούς εργαζομένων) και τα τροφεία. Ο Δήμος συνεχίζει να μην καταβάλλει τα χρήματα που του αναλογούν στο Ν.Π. Η διεκδίκηση πόρων από την κεντρική εξουσία, η κατάργηση των τροφείων και η απόδοση των χρημάτων που αναλογούν στο Δήμο πρέπει να είναι στους άμεσους στόχους του Ν.Π.
κ. Δήμαρχε, κ.κ. σύμβουλοι, στόχος των παραπάνω επισημάνσεών μας δεν είναι η άσκηση μιας στείρας κριτικής αλλά η βελτίωση του έργου και η ποιοτική αναβάθμιση των Δ.Π.Σ,. η ίδρυση νέων Δ.Π.Σ. σε κάθε γειτονιά οι οποίοι πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουν ένα δημόσιο δωρεάν κοινωνικό χαρακτήρα για όλους τους κατοίκους του Βύρωνα, χωρίς την πληρωμή τροφείων, να αποτελούν χώρους κοινωνικής ενσωμάτωσης και εξομάλυνσης των κοινωνικών αντιθέσεων.

Η εκπρόσωπος της Αριστερής Παρέμβασης
στο Διοικητικό Συμβούλιο
του Νομικού Προσώπου
Κλιάφα Άρτεμις

Κυριακή 21 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΓΚ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ.
ΝΑ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!
Δύο μήνες περίπου έχουν πια περάσει από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ρήμαξαν και κατέκαψαν πολλές περιοχές της χώρας μας. Δύο μήνες πέρασαν και από τις πυρκαγιές εδώ κοντά μας, στην Πάρνηθα και τον Υμηττό. Θα έπρεπε επομένως ο δήμαρχος κ. Χαρδαλιάς να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες περιφρούρησης των καμένων εκτάσεων από πιθανές καταπατήσεις και στο σχεδιασμό της αποκατάστασής τους (με την πρόσθετη ιδιότητά του ως προέδρου του Συλλόγου Προστασίας και «Ανάπτυξης» Υμηττού). Επιπλέον, σε αντιστάθμισμα, επιβάλλεται να αυξήσει με κάθε τρόπο το αστικό πράσινο με τη δημιουργία πλατειών που τόσο έχει ανάγκη ο Βύρωνας.
Αντί για αυτά τα αυτονόητα όμως, προχωρά ακάθεκτος στην κατασκευή πολυώροφου(!!!) υπέργειου πάρκινγκ δίπλα στο παλιό Δημαρχείο, το οποίο επιπλέον θα μας κοστίσει πολύ ακριβά. Περιφρονώντας αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που προέβλεπαν κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ και υπέργειας πλατείας, άλλαξε παράνομα την οικοδομική άδεια και παραχώρησε χωρίς νέο διαγωνισμό το έργο σε ιδιωτική εταιρεία, καταλαμβάνοντας έναν από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους του Βύρωνα, ο οποίος αγοράστηκε μάλιστα με δικά μας χρήματα και παραχωρείται για εκμετάλλευση επί 25 χρόνια!
Τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης δεν θα λυθούν με την κατασκευή πολυώροφων πάρκινγκ (που θα τα πληρώσουμε πανάκριβα) αλλά με ριζική μείωση της ανάγκης για χρήση του Ι.Χ. με δημόσιες, ποιοτικές συγκοινωνίες.
Εμείς, ως κάτοικοι του τσιμεντένιου κλουβιού που λέγεται Βύρωνας, διεκδικούμε μια πόλη ανθρώπινη, με περισσότερο πράσινο και ελεύθερους χώρους και γιʼ αυτό λέμε ΟΧΙ στην κατασκευή υπέργειων πάρκινγκ

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην ενημερωτική συζήτηση που διοργανώνει
η «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα για τη διάσωση του Υμηττού»
με τη συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων «Προοδευτική Δημοτική Συμπαράταξη», «Αριστερή Παρέμβαση» και «Βύρωνας: Ανάπτυξη-Προοπτική», με θέμα:
«Πάρκινγκ και ελεύθεροι δημόσιοι χώροι πρασίνου»,
Κυριακή 21 Οκτωβρίου,
7.00 μ.μ. στο δημοτικό κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» (Λουίζα)

Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΥΡΩΝΑ για τη Διάσωση του Υμηττού

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6972616773, 6972414920, 6937954016
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://gr.f275.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=prwtobouliagiatodasosbyrwna@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://prwtobouliabyrwna.blogspot.com

Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΥΜΗΤΤΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ.
ΝΑ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!
Δύο μήνες περίπου έχουν πια περάσει από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ρήμαξαν και κατέκαψαν πολλές περιοχές της χώρας μας. Δύο μήνες πέρασαν και από τις πυρκαγιές εδώ κοντά μας, στην Πάρνηθα και τον Υμηττό. Θα έπρεπε επομένως ο δήμαρχος κ. Χαρδαλιάς να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες περιφρούρησης των καμένων εκτάσεων από πιθανές καταπατήσεις και στο σχεδιασμό της αποκατάστασής τους (με την πρόσθετη ιδιότητά του ως προέδρου του Συλλόγου Προστασίας και «Ανάπτυξης» Υμηττού). Επιπλέον, σε αντιστάθμισμα, επιβάλλεται να αυξήσει με κάθε τρόπο το αστικό πράσινο με τη δημιουργία πλατειών που τόσο έχει ανάγκη ο Βύρωνας.
Αντί για αυτά τα αυτονόητα όμως, προχωρά ακάθεκτος στην κατασκευή πολυώροφου(!!!) υπέργειου πάρκινγκ δίπλα στο παλιό Δημαρχείο, το οποίο επιπλέον θα μας κοστίσει πολύ ακριβά. Περιφρονώντας αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που προέβλεπαν κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ και υπέργειας πλατείας, άλλαξε παράνομα την οικοδομική άδεια και παραχώρησε χωρίς νέο διαγωνισμό το έργο σε ιδιωτική εταιρεία, καταλαμβάνοντας έναν από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους του Βύρωνα, ο οποίος αγοράστηκε μάλιστα με δικά μας χρήματα και παραχωρείται για εκμετάλλευση επί 25 χρόνια!
Τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης δεν θα λυθούν με την κατασκευή πολυώροφων πάρκινγκ (που θα τα πληρώσουμε πανάκριβα) αλλά με ριζική μείωση της ανάγκης για χρήση του Ι.Χ. με δημόσιες, ποιοτικές συγκοινωνίες.
Εμείς, ως κάτοικοι του τσιμεντένιου κλουβιού που λέγεται Βύρωνας, διεκδικούμε μια πόλη ανθρώπινη, με περισσότερο πράσινο και ελεύθερους χώρους και γιʼ αυτό λέμε ΟΧΙ στην κατασκευή υπέργειων πάρκινγκ

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην ενημερωτική συζήτηση που διοργανώνει
η «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα για τη διάσωση του Υμηττού»
με τη συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων «Προοδευτική Δημοτική Συμπαράταξη», «Αριστερή Παρέμβαση» και «Βύρωνας: Ανάπτυξη-Προοπτική», με θέμα:
«Πάρκινγκ και ελεύθεροι δημόσιοι χώροι πρασίνου»,
Κυριακή 21 Οκτωβρίου,
7.00 μ.μ. στο δημοτικό κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» (Λουίζα)

Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΥΡΩΝΑ για τη Διάσωση του Υμηττού

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6972616773, 6972414920, 6937954016
Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://gr.f275.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=prwtobouliagiatodasosbyrwna@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: http://prwtobouliabyrwna.blogspot.com

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ


Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ. ΝΑ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!

Δύο μήνες περίπου έχουν πια περάσει από τις καταστροφικές πυρκαγιές που ρήμαξαν και κατέκαψαν πολλές περιοχές της χώρας μας. Δύο μήνες πέρασαν και από τις πυρκαγιές εδώ κοντά μας, στην Πάρνηθα και τον Υμηττό.

Θα έπρεπε επομένως ο δήμαρχος κ. Χαρδαλιάς να προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες περιφρούρησης των καμένων εκτάσεων από πιθανές καταπατήσεις και στο σχεδιασμό της αποκατάστασής τους (με την πρόσθετη ιδιότητά του ως προέδρου του Συλλόγου Προστασίας και «Ανάπτυξης» Υμηττού). Επιπλέον, σε αντιστάθμισμα, επιβάλλεται να αυξήσει με κάθε τρόπο το αστικό πράσινο με τη δημιουργία πλατειών που τόσο έχει ανάγκη ο Βύρωνας.Αντί για αυτά τα αυτονόητα όμως, προχωρά ακάθεκτος στην κατασκευή πολυώροφου(!!!) υπέργειου πάρκινγκ δίπλα στο παλιό Δημαρχείο, το οποίο επιπλέον θα μας κοστίσει πολύ ακριβά. Περιφρονώντας αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που προέβλεπαν κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ και υπέργειας πλατείας, άλλαξε παράνομα την οικοδομική άδεια και παραχώρησε χωρίς νέο διαγωνισμό το έργο σε ιδιωτική εταιρεία, καταλαμβάνοντας έναν από τους τελευταίους ελεύθερους χώρους του Βύρωνα, ο οποίος αγοράστηκε μάλιστα με δικά μας χρήματα και παραχωρείται για εκμετάλλευση επί 25 χρόνια!Τα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης δεν θα λυθούν με την κατασκευή πολυώροφων πάρκινγκ (που θα τα πληρώσουμε πανάκριβα) αλλά με ριζική μείωση της ανάγκης για χρήση του Ι.Χ. με δημόσιες, ποιοτικές συγκοινωνίες.Εμείς, ως κάτοικοι του τσιμεντένιου κλουβιού που λέγεται Βύρωνας, διεκδικούμε μια πόλη ανθρώπινη, με περισσότερο πράσινο και ελεύθερους χώρους και γιʼ αυτό λέμε ΟΧΙ στην κατασκευή υπέργειων πάρκινγκ.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στην ενημερωτική συζήτηση που διοργανώνειη «Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα για τη διάσωση του Υμηττού»με τη συμμετοχή των δημοτικών παρατάξεων «Προοδευτική Δημοτική Συμπαράταξη», «Αριστερή Παρέμβαση» και «Βύρωνας: Ανάπτυξη-Προοπτική», με θέμα:«Πάρκινγκ και ελεύθεροι δημόσιοι χώροι πρασίνου»,Κυριακή 21 Οκτωβρίου,7.00 μ.μ. στο δημοτικό κινηματογράφο «Νέα Ελβετία» (Λουίζα)

Πρωτοβουλία Πολιτών ΒΥΡΩΝΑ για τη Διάσωση του Υμηττού

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6972616773, 6972414920, 6937954016


 Ιστοσελίδα: http://prwtobouliabyrwna.blogspot.com

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2007

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

Προς την
Τεχνική Υπηρεσία και
την υπηρεσία του Δημοτικού Συβουλίου
Δήμου Βύρωνα


Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε όλα τα στοιχεία που αφορούν την κατασκευή χώρου στάθμευσης επί της οδού Ευαγγελικής Σχολής (αποφάσεις δημ. συμβουλίου, τυχόν τροποποιήσεις αυτών, σχέδια ή προσχέδια κατασκευής, συμβάσεις, άδειες, και ότι άλλο σχετικό)


8/10/2007

Για την
Αριστερή Παρέμβαση
Πολιτών ΒύρωναΣταύρος Τζιορτζιώτης