Δευτέρα 31 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

3γλωσση ανακοίνωση μοίρασε η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα στις μετανάστριες και στους μετανάστες που παρακολούθησαν το Φεστιβάλ Μεταναστευτικών Κοινοτήτων στο Βύρωνα. Δείτε την πατώντας εδώ

Δευτέρα 24 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΤΗΡΙΖΩ"

Δείτε την ανακοίνωση της Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα για τις εξαγγελίες Χαρδαλιά για "πρόγραμμα στήριξης" των κατοίκων λόγω κρίσης, πατώντας εδώ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΑΠΟ 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Δείτε μια αναλυτική κριτική ματιά στο σχέδιο "Καλλικράτης" για τη διοικητική αλλαγή στη δημόσια διοίκηση από 5 κινήσεις πόλης ανάμεσά τους και η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα πατώντας εδώ

ΚΟΙΝΗ 2ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

Δείτε την κοινή ανακοίνωση 5 κινήσεων πόλης (ανάμεσά τους και η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα) για το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης με το όνομα Καλλικράτης πατώντας εδώ

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΑΠΟ 5 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"
ΚΟΙΝΗ 2ΣΕΛΙΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 5 ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι υπογράφουσες κινήσεις πόλης, μετά από συναντήσεις μας, καταλήξαμε σε ορισμένες κοινές εκτιμήσεις για το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης που φέρει το όνομα Καλλικράτης και σε μια σειρά ενεργειών για τη έκφραση της αντίθεσης μας σε αυτό και την ενημέρωση των κατοίκων.

Συγκεκριμένα εκτιμούμε ότι το σχέδιο Καλλικράτης για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση είναι κομμάτι στην αντιλαϊκή βεντάλια των καθολικών αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην ελληνική κοινωνία. Από τα ΜΜΕ παρουσιάζεται απλά ως μια αναγκαία διαδικασία συνενώσεων και νοικοκυρέματος του χώρου της τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να περικοπούν δημόσιες δαπάνες από τη μια και να καταπολεμηθούν φαινόμενα διαφθοράς από την άλλη. Παράλληλα, τα ΜΜΕ παρουσιάζουν μόνο αντιδράσεις που έχουν να κάνουν με συνενώσεις δήμων. Και όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά.

Το σχέδιο Καλλικράτης αποτελεί μια σημαντική τομή στη διάρθρωση και το ρόλο του κράτους. Αποσκοπεί στην προσαρμογή του κράτους στις απαιτήσεις του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος, ενώ σχετίζεται με την καπιταλιστική κρίση που βιώνουμε και την προσπάθεια υπέρβασής της σε βάρος των εργαζομένων με το συγκεκριμένο σχέδιο που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με τη συμπαράσταση ΝΔ- ΛΑΟΣ επιλέγει να υλοποιήσει. Το σχέδιο Καλλικράτης χαρακτηρίζεται από δύο κύριες κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι η μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους δήμους και τις περιφέρειες, αρμοδιότητες σημαντικές τόσο σε εύρος, όσο και σε ποιότητα, που συνοδεύεται από την απαίτηση η τοπική «αυτοδιοίκηση» να γίνει πιο «ευρηματική» στην εξεύρεση πόρων η ίδια και ταυτόχρονα να αποκτά όλο και πιο συνολικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Η δεύτερη είναι ένας νέος τρόπος πιο συγκεντρωτικής και αντιδημοκρατικής διακυβέρνησης.

Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ, επωμίζονται πλέον μια τεράστια γκάμα αρμοδιοτήτων που αφορούν την καθημερινότητα του δημότη (πολεοδομικές ρυθμίσεις, υγεία-πρόνοια, ανέγερση σχολείων, κοινωνική πολιτική, υγειονομικός έλεγχος, κ.α.), με επιδίωξη οι πόροι για την άσκησή τους να προέλθουν από την ενίσχυση της ανταποδοτικής σφαίρας των υπηρεσιών, την μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη σύνδεση με τις επιχειρήσεις και την αύξηση της τοπικής φορολογίας. Όλο και περισσότερες υπηρεσίες που κανονικά θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν θα τιμολογούνται και θα γίνονται ανταποδοτικές.

Τα παραπάνω οδηγούν σε διάλυση του όποιου κοινωνικού κράτους έχει απομείνει, σε διεύρυνση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, σε αύξηση των απολύσεων. 35000 απολύσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί, ενώ ο συντονιστής του κυβερνητικού έργου κ. Πάγκαλος, φροντίζει να μας θυμίζει συχνά, ότι ακόμα και οι μόνιμοι υπάλληλοι δύναται να απολυθούν χωρίς συνταγματικές επιπλοκές, στο βαθμό που η θέση τους καταργηθεί.

Όσον αφορά την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με την αναβαθμισμένη σχέση της με την ΕΕ και μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων διαμορφώνονται ευνοϊκότεροι όροι για τις αγορές προτάσσοντας έργα και υπηρεσίες σύμφωνα με το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης. Συνολικά ο «Καλλικράτης» επιφέρει:

• Μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση για τους εργαζόμενους μέσω της ανταποδοτικότητας στην παροχή υπηρεσιών, της ενίσχυσης της φορομπηξίας των δήμων, της περαιτέρω μείωσης των κοινωνικών δαπανών.
• Περαιτέρω συρρίκνωση του δημόσιου τομέα σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς (παιδεία, υγεία, πρόνοια κ.α), και περαιτέρω μετάλλαξη του χαρακτήρα τους με την διαμόρφωση των αναγκαίων όρων σύνδεσης τους με τις επιχειρήσεις, και την προσαρμογή τους στους κανόνες της αγοράς.
• Πλήρη εναρμόνιση και υποταγή των υποδομών στην πόλη - περιβάλλον και των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης στις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις απαιτήσεις του κεφαλαίου και όχι στις ανάγκες κατοίκων και εργαζομένων, και ταυτόχρονα μεγαλύτερη εκμετάλλευση της φύσης και του περιβάλλοντος από το κεφάλαιο.
• Δυσκολότερη παρέμβαση κινημάτων, ενίσχυση της συγκέντρωσης εξουσιών, προσπάθεια χειραγώγησης και ελέγχου κινηματικών διαδικασιών.

Οι κινήσεις πόλης που υπογράφουμε δηλώνουμε ότι η καθολική μας άρνηση στον «Καλλικράτη» δεν σημαίνει υπεράσπιση της σημερινής κατάσταση στους δήμους. Σημαίνει άρνηση στην εντεινόμενη εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της καθημερινότητάς μας, στην ιδιωτικοποίηση και υποβάθμιση μιας σειράς κοινωνικών υπηρεσιών, παροχών και έργων, στην ένταση των ταξικών ανισοτήτων. Γι’ αυτό, ως κινήσεις θα συμβάλλουμε στην διαμόρφωση μιας συνολικής πολιτικής απάντησης, ενός άλλου τρόπου ζωής, στη δημιουργία μορφών λαϊκής συσπείρωσης και δράσης, ανταγωνιστικών στους αστικούς θεσμούς, από τη σκοπιά των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων των εργαζομένων και της νεολαίας.

Για τις παραπάνω θέσεις μας θα κάνουμε καμπάνια ενημέρωσης με 2σέλιδη ανακοίνωση και αναλυτικό 4σέλιδο. Επίσης, θα διοργανώσουμε συγκέντρωση τη μέρα που θα το φέρουν προς ψήφιση στη Βουλή.

Αγωνιστική Κίνηση Αντί-ΘΕΣΕΙΣ Αγία Βαρβάρα
Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα
Εκτός Σχεδίου- Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Νέα Ιωνία
Μια Πόλη Ανάποδα – Αριστερή Παρέμβαση στους Δρόμους της Νέας Σμύρνης

8/5/2010

Τετάρτη 5 Μαΐου 2010