Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2015

Προσεγγίσεις/Προτάσεις της ΑΡΠΑ για τις αθλητικές δομές του Δήμου Βύρωνα


Αναρτούμε και σε μορφή pdf, τις προτάσεις της ΑΡ.ΠΑ., σχετικά με το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου, που κατέθεσε η δημοτική αρχή τον Δεκέμβριο 2015: