Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

Ομόφωνο ψήφισμα από το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα κατά της διάταξης που καταργεί το δικαίωμα των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για να θέτουν θέματα στα δημοτικά συμβούλια

Το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα στη συνεδρίαση του ημ. 18/7/2022 ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα που κατατέθηκε από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας σχετικά με την κατάργηση του δικαιώματος των παρατάξεων της αντιπολίτευσης για να θέτουν θέματα στα δημοτικά συμβούλια. Η απόφαση στη Διαύγεια είναι εδώ.

Η Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα στήριξε το ψήφισμα που είναι το παρακάτω: 

Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Βύρωνα καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την απόπειρα περαιτέρω φίμωσης των παρατάξεων της αντιπολίτευσης που επιχειρείται με τον προσφάτως ψηφισθέντα νόμο 4954/2022 (ΦΕΚ Α 136/9-7-2022).

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο και η πλειοψηφία του απογυμνώθηκαν - στο όνομα της «αποτελεσματικότητας» - από πλείστες ουσιαστικές αρμοδιότητες που πέρασαν με νομοθετικές αλλαγές τα τρία (3) τελευταία έτη στην αρμοδιότητα των Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου, στις οποίες ο νόμος δίνει τεχνητή πλειοψηφία στην εκάστοτε δημοτική αρχή.

Αφού καταργήθηκε ουσιαστικά για σημαντικές αρμοδιότητες που παρέμειναν στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως η ψήφιση του προϋπολογισμού, η δημοκρατική αρχή της πλειοψηφίας.

Η Κυβέρνηση αποφάσισε να κάνει ένα βήμα περαιτέρω και να προχωρήσει και στην φίμωση των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης με το νέο άρθρο 41 του ν. 4954/2022 που τροποποιεί το άρθρο 67 παρ. 7 του ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) σχετικά με την σύγκληση και λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Με το νέο αυτό άρθρο στερείται η αντιπολίτευση του δικαιώματος να προτείνει κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την συζήτηση κατεπείγοντος θέματος, δικαίωμα που πλέον διατηρούν μόνο ο δήμαρχος και ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου.

Έτσι η συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων από το Δημοτικό Συμβούλιο επαφίεται όχι στην κρίση του ιδίου του κυρίαρχου αυτού σώματος, αλλά αποκλειστικά στην κρίση του Δημάρχου και του προερχομένου υποχρεωτικά από την παράταξή του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι και οι μόνοι που μπορούν να προτείνουν στο σώμα την συζήτηση ενός τέτοιου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για σαφέστατη αντιδημοκρατική μεθόδευση που έχει στόχο να απαλλάξει την εκάστοτε δημοτική αρχή από την άμεση ενοχλητική συζήτηση και ενδεχομένως λήψη απόφασης επί κατεπειγόντων ζητημάτων στο δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο αυτή πολλές φορές δεν διαθέτει την πλειοψηφία και αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση των δημοκρατικών διαδικασιών του απογυμνωμένου ουσιαστικών αρμοδιοτήτων δημοτικού συμβουλίου και την φίμωση των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Ενόψει των ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα ζητά την άμεση επαναφορά της καταργηθείσας δυνατότητας των παρατάξεων της αντιπολίτευσης να προτείνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο δια των επικεφαλής τους την συζήτηση κατεπειγόντων θεμάτων και δηλώνει ότι σε ένδειξη ελάχιστης αντίδρασης και δημοκρατικής ευαισθησίας δεν πρόκειται να εφαρμόσει αυτή τον αντιδημοκρατικό περιορισμό και θα συνεχίσει στις συνεδριάσεις του να θέτει υπό την κρίση του δημοτικού συμβουλίου κατεπείγοντα θέματα που θα προτείνουν να συζητηθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης.