Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

Επιστολή για την παροχή μέτρων προστασίας στους εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν πάνω από 1 μήνα

Προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβούλιου Βύρωνα 

Ήρθε σε γνώση μας από το Σωματείο Εργαζομένων δήμου Βύρωνα (στις 10/7/2022) ότι παρότι έχει περάσει ένας μήνας από την ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων με συμβάσεις ΙΔΟΧ μέσω ΟΑΕΔ, ακόμη δεν τους έχουν δοθεί Μέσα Ατομικής Προστασίας ενώ εργάζονται κανονικά. Υπάρχει μεγάλη έκθεση σε επαγγελματικούς κινδύνους - ατυχήματος ιδιαίτερα στις τεχνικές εργασίες. Θέτουμε το θέμα προς το δημοτικό συμβούλιο και ζητάμε από τη δημοτική αρχή την άμεση-επείγουσα παροχή των κατάλληλων Μέσων Ατομικής Προστασίας και την ταυτόχρονη ενημέρωσή μας για την επίλυση του θέματος. 

11/7/2022 

Για την Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα 

Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Μπικάκη