Πέμπτη 23 Μαΐου 2019

Η θέση μας για τον τοπικό αθλητισμό


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
[απόσπασμα από την Διακήρυξη της ΑΡ.ΠΑ.-2019. Όλη η Διακήρυξη εδώ]


Θέλουμε λαϊκό αθλητισμό έξω από εμπορευματικά/ιδωτικο-οικονομικά κριτήρια. Σημαντικά πεδία είναι ο σχολικός αθλητισμός, τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού, ο εργασιακός, ερασιτεχνικός, παιδικός αθλητισμός και ο σωματειακός αθλητισμός όταν αυτός δεν εμπορευματοποιείται. Ενίσχυσή τους από μια δημοτική αθλητική πολιτική που τα προτάσσει έναντι του πρωταθλητισμού και του επαγγελματικού αθλητισμού. Δημοτικές αθλητικές δομές (χώροι, υποδομές και λειτουργία προγραμμάτων και ομάδων για αθλήματα με δωρεάν συμμετοχή) που να μπορούν να παρέχουν δωρεάν αθλητικές υπηρεσίες σε υψηλό επίπεδο, στελεχωμένες με ειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό.

Ελεύθερη είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου και δωρεάν δυνατότητα άθλησης και χρήσης υποδομών στους κατοίκους που δεν ανήκουν σε σωματεία. Προτεραιότητα στη χρήση των χώρων στις σχολικές, τις παιδικές, τις ελεύθερες ομάδες. Δυνατότητα στα σωματεία που αναπτύσσουν κοινωνική δράση και αντιστέκονται στην εμπορευματική λογική να χρησιμοποιούν δωρεάν τις εγκαταστάσεις και τις υποδομές του δήμου. Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στις γειτονιές που δεν υπάρχουν.