Σάββατο 18 Μαΐου 2019

Βίντεο παρουσίασης των δράσεων της ΑΡ.ΠΑ. στις γειτονιές μας, που πραγματοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια


Αναρτούμε ένα βίντεο που φτιάξαμε επιλέγοντας από το πλουσιότατο υλικό (φωτογραφίες και θεματικά βίντεο)το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά πλευρές από τις δράσεις της Αριστερής Παρέμβασης τα προηγούμενα χρόνια: