Τετάρτη 22 Μαΐου 2019

Για το δάσος του Υμηττού και το φυσικό περιβάλλον


[απόσπασμα από την Διακήρυξη της ΑΡ.ΠΑ.-2019. Όλη η Διακήρυξη εδώ]

Το δάσος του Υμηττού ουσιαστικά δεν προστατεύεται, δεν καθαρίζεται, δεν φυλάσσεται και δεν φροντίζεται επαρκώς, με αποτέλεσμα, καταστροφικές πυρκαγιές όπως αυτή του 2015. Η δασοπροστασία βασίζεται μόνο στον εθελοντισμό.

Εταιρείες, κράτος και δήμος συνεχίζουν να το χρησιμοποιούν ανεμπόδιστα ως χώρο τζάμπα οικόπεδο για εκμετάλλευση, όπως η απόπειρα της δημ. αρχής για εγκατάσταση και σταθμού διαλογής απορριμμάτων, τα στρατόπεδα και το στρατιωτικό σούπερ μάρκετ. Ενώ, οι παράνομες ημιτελείς κατοικίες στρατιωτικών, που σταμάτησαν μετά τις κινητοποιήσεις, ακόμα δεν έχουν κατεδαφιστεί.

Η ανάγκη για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, αύξηση των χώρων πρασίνου και η αντιμετώπιση των αιτιών της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζεται από δήμους, κράτος κι επιχειρήσεις ως μια νέα ευκαιρία για «πράσινες» επενδύσεις για νέα κέρδη. Έτσι μεγάλες χρηματοδοτήσεις στο όνομα του περιβάλλοντος κατευθύνονται μέσω ευρωπαϊκών και άλλων προγραμμάτων σε έργα επιβλαβή για το περιβάλλον αλλά ωφέλιμα για συγκεκριμένες εταιρείες, όπως τσιμεντοποίηση ρεμάτων -και στη γειτονιά μας- ή «καλλωπιστικών» αναπλάσεων που οδηγούν σε μείωση της επιφάνειας πρασίνου και αύξηση των σκληρών επιφανειών κλπ.


Το φυσικό περιβάλλον (Υμηττός, δασύλλια, κλπ) δεν είναι εμπόρευμα, είναι κοινωνικό, δημόσιο και όχι «τζάμπα οικόπεδο» προς εκμετάλλευση. Απαιτείται υπεράσπιση του σε αντιπαράθεση με την καπιταλιστική λογική που υπηρετούν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και το κεντρικό κράτος.

Ο Υμηττός χρειάζεται ολοκληρωμένη προστασία-διαχείριση του δασικού οικοσυστήματος, με μέτρα πρόληψης–πυροπροστασίας, με καθαρισμούς, υλοτομίες, έργα υδρονομικής προστασίας στις λεκάνες απορροής, ώστε να μην έχουμε πλημμύρες, συντήρηση των δασικών δρόμων, οργάνωση της άμεσης πυρανίχνευσης και κατάσβεσης από ευέλικτες ομάδες δασοπυροσβεστών διάσπαρτες στα δασικά πυροφυλάκια, μέτρα αποκατάστασης των καμένων και υποβαθμισμένων δασών, κ.ά.

Χρειάζεται ένας Φορέας Δασοπροστασίας, με μόνιμο προσωπικό όλη τη διάρκεια της χρονιάς, που θα έχει την ευθύνη και για όλες τις πλευρές της πυροπροστασίας, πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Χρειάζεται πρόληψη κι όχι διαχείριση της καταστροφής με μεθόδους στρατιωτικοποίησης της κατάσβεσης-διάσωσης. Όχι στην εξαγγελθείσα Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών, με μηχανισμό «εκτάκτων» αναγκών στρατιωτικού τύπου με άμεση εμπλοκή και των ιδιωτικών επιχειρήσεων-χορηγών.

Απόλυτη προστασία του Υμηττού και αποκατάσταση όλων των καμένων εκτάσεων. Όχι στην αλλαγή χρήσης κι υποβάθμιση των δασικών οικοσυστημάτων και σε κάθε νομοθέτημα που αμφισβητεί το δασικό χαρακτήρα και το δημόσιο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Υμηττού. Όχι στη τσιμεντοποίηση, τις διεκδικήσεις, τις καταπατήσεις, την εκμετάλλευση, στην επέκταση της αυθαίρετης δόμησης, τη μεταφορά «κοινωφελών» εγκαταστάσεων μέσα στο δάσος του Υμηττού από δήμους, κράτος, εκκλησία, επιχειρηματίες κι ιδιώτες.

Απομάκρυνση του σταθμού μεταφόρτωσης. Κατεδάφιση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων στο δάσος. Όχι στα σχέδια για νέους αυτοκινητοδρόμους στον Υμηττό προς χάρη της επένδυσης στο Ελληνικό. Όχι στην fast track «ανάπτυξη»- εμπορευματοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. Προστασία των δύο Δασυλλίων της πόλης μας. Απορρίπτουμε τη δασοκτόνα ανάπλαση με τσιμέντα, περιφράξεις και εκσκαφές.