Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

Ξεζούμισμα των κατοίκων-κέρδη των εταιρειών καταγράφει ο ισολογισμός του δήμου Βύρωνα-βίντεο από τη συζήτηση

Ενημέρωση από το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα. Την Τετάρτη 22/3 καλέστηκε δημοτικό συμβούλιο να συζητήσει ως ειδικό θέμα τον ισολογισμό του 2020 και σε τακτική συνεδρίαση αρκετά ακόμα σοβαρά ζητήματα.

Τελικά, συζητήθηκε μόνο ο ισολογισμός 2020 με την παρουσία και του γραφείου Οικονομικών συμβούλων του δήμου και της εταιρείας Ορκωτών Λογιστών που συνέταξε την έκθεση για τον ισολογισμό. 

Τα άλλα θέματα της τακτικής συνεδρίασης δεν συζητήθηκαν, γιατί με το  που ξεκίνησαν οι απαντήσεις των ερωτήσεων έγινε διακοπή ρεύματος, αφού δεν υπάρχει πρόβλεψη για φώτα ασφαλείας στο κεντρικό κτίριο του δήμου μας, που πρέπει να αποτελεί χώρο ασφαλούς λειτουργίας σε δύσκολες συνθήκες.

Έτσι, δεν υπήρξε καν η ενημέρωση που ζητήσαμε εγγράφως για το αν και τι αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή για το θέμα της διεκδίκησης αποζημιώσεων από την εργοληπτική εταιρεία των ασφαλτοστρώσεων 2010-2011, όπως είχε δηλώσει η δημοτική αρχή προκειμένου να μην  υπάρξει ψηφοφορία στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο.

Ο ισολογισμός  αποτελεί την αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης των εσόδων-εξόδων του δήμου και της πολιτικής της δημοτικής αρχής. Κατά τη συζήτηση του ισολογισμού 2020, καταγράφηκε με ευκρίνεια η μνημονιακή πολιτική οικονομικής ασφυξίας των δήμων με τη συρρίκνωση των κεντρικών πόρων που καταλήγει σε απαξίωση των κοινωνικών υπηρεσιών, μετατροπή του δήμου μας σε φορομπήχτη των κατοίκων, φορέα παροχής υπηρεσιών με αντίτιμο, εργαλείο καθιέρωσης ελαστικών εργασιακών σχέσεων, διαμεσολαβητή για την μεταφορά χρημάτων στις ιδιωτικές εταιρείες.

Ενδεικτικά :

-Το κόστος σύνταξης του Νέου Πολεοδομικού σχεδίου από ιδιωτική εταιρεία, που ανέρχεται σε πάνω από 0,5 εκ. € (σελ. 20 Έκθεσης Ορκωτών Λογιστών).

- Η χρέωση με πάνω από 500.000 € το 2020 για τόκους δανείων. Μόνο για τόκους στη Eurobank το 2020 καταγράφονται 276.007 € (δεν αναφέρεται το επιτόκιο) (σελ. 30) και στο ΤΠΔ 230.063 (με το υψηλό επιτόκιο 4,3%) (σελ 31).

- Η χρησιμοποίηση μέρους των δημοτικών τελών για εξόφληση τόκων προς τη Eurobank (σελ. 56).

- Η μη έγκαιρη απόδοση εισπραχθέντων δημοτικών τελών από εταιρείες ενέργειας (Hellas Power και Energa).

- H σύνθεση των εισπρακτέων εσόδων του δήμου με  το 56% να προέρχεται από τους κατοίκους και μόνο το 44% από τις τακτικές επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Συγκεκριμένα από το σύνολο των 15,815 εκ. €  εσόδων τα 8,83 εκ. € προέρχονται από φορολόγηση των κατοίκων και άλλου είδους πληρωμές παροχής υπηρεσιών στους κατοίκους, μάλιστα τα 4,8 εκ. από δημοτικά τέλη (σελ. 38).    

Αναδείχτηκαν, όμως, παράλληλα και νέα προβλήματα όπως ότι : - Δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί θέματα απαλλαγής από την οικονομική επιβάρυνση του δήμου με ΕΝΦΙΑ και τεκμαρτά έσοδα από τα δύο δημοτικά πάρκινγκ που διαχειρίζεται η ιδιωτική εταιρεία, η οποία δεν αποδίδει το παραμικρό έσοδο στο δήμο. - Δεν έχει υπάρξει μέριμνα για να καταγράφεται με σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας χωριστά ο 6Ος όροφος του πάρκινγκ στον οποίο στεγάζονται δημοτικές υπηρεσίες στο δήμο, ώστε να υπάρχει απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ τουλάχιστον για αυτό τον όροφο. - Δεν έχουν τακτοποιηθεί-δηλωθεί ακόμα στο κτηματολόγιο όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία  του δήμου (ζητήσαμε να αποσταλεί η σχετική λίστα των δηλωμένων και των εκκρεμών) , κλπ.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε:

α. βίντεο με τις ερωτήσεις μας και τις απαντήσεις που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν 

 


και

β. βίντεο με την τοποθέτησή μας  


Το βίντεο του δήμου  με όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης βρίσκεται εδώ.