Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023

Ερώτηση στο δημ. συμβούλιο για τις νομικές ενέργειες για τις ασφαλτοστρώσεις


Προς το προεδρείο του
δημοτικού συμβούλιου Βύρωνα

Ζητάμε να ενημερωθεί το δημοτικό συμβούλιο για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το θέμα των νομικών ενεργειών για τις ασφαλτοστρώσεις-πλακοστρώσεις 2020-2011, που όπως δηλώθηκε  από τη δημοτική αρχή προκειμένου να μη γίνει ψηφοφορία στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, θα έμπαινε στην επόμενη συνεδρίασή της προς λήψη απόφασης. 

                                   Για την Αριστερή  Παρέμβαση Βύρωνα

     Μαρία Μπικάκη