Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Η δημ. αρχή δεν συγκάλεσε συμβούλιο τον Ιανουάριο και για μια ακόμα φορά αντικαθιστά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με μέιλ


Προς τον πρόεδρο  

του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα.

Κύριε Πλακίδα

Στείλατε μήνυμα για να «συνεδριάσουμε» (δια περιφοράς) για την επέκταση των συμβάσεων 5 φυλάκων για 12 μήνες εργασία. Πρακτικά δηλαδή να δηλώσουμε εντός 2 ημερών την ψήφο μας σε ένα μέιλ. Αυτό δεν συμβαίνει λόγω του ότι προέκυψε έκτακτο θέμα ή λόγω προχειρότητας, αλλά αποδεικνύεται πλέον ότι αποτελεί πολιτική επιλογή σας να αποφεύγετε τη δημόσια λογοδοσία και τον έλεγχο.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα στο μήνα που ζητάτε να ψηφίσουμε δια περιφοράς ένα σοβαρό θέμα. Υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα και έπρεπε να συγκαλέσετε το δημοτικό συμβούλιο κανονικά. Η ενέργειά σας αυτή δείχνει πως εσείς και η δημοτική αρχή αντιλαμβάνεστε το δημοτικό συμβούλιο και αντιμετωπίζετε τους δημοτικούς συμβούλους.

Επισημαίνουμε ότι :

1.              Δεν καλέσατε συνεδρίαση το μήνα Ιανουάριο ως οφείλατε σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 του ν. 3852/2010 που ορίζουν ότι «Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.»

2.              Όπως έχουμε ξαναδηλώσει ως Αριστερή Παρέμβαση είμαστε υπέρ του να παραμένουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, αλλά κατά του να υπάρχουν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Είμαστε υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας. Οι προσωρινές συμβάσεις αποτελούν μια μορφή που θεσμοθετεί την εργασιακή ανασφάλεια και εντείνει την εκμετάλλευσή τους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την ομηρία και τη ρουσφετολογική μεταχείριση των εργαζόμενων. Άρα, είμαστε κατά του να υπάρχουν αρχικές προσλήψεις με αυτές τις μικρής χρονικής διάρκειας συμβάσεις εργασίας.

Ψηφίζουμε υπέρ λοιπόν, αλλά επισημαίνουμε ότι οι δήμοι και μαζί ο δήμος Βύρωνα αποτελούν εργοδότες με την πλέον εκτεταμένη χρησιμοποίηση της φτηνής ελαστικής επισφαλούς εργασίας και αυτό το καθεστώς έχει εδραιωθεί για να εξυπηρετήσει ευρύτερες στοχεύσεις των κυβερνήσεων και της Ε.Ε. για τη συμπίεση μισθών και εργατικών δικαιωμάτων.

Η επίκληση της δημοτικής αρχής περί απαγόρευσης προσλήψεων στο δημόσιο λόγω των μνημονίων που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις χρειάζεται να συνοδεύεται και με την καταδίκη αυτών των πολιτικών των μνημονιακών κυβερνήσεων και των κομμάτων τους. Όσο δεν γίνεται αυτό από τη δημοτική αρχή, είναι υπόλογη για τις προσλήψεις  που κάνει με αυτό το καθεστώς ομηρίας. 

3.              Παράλληλα υπάρχουν και άλλα σοβαρά θέματα να συζητηθούν και τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα. Πχ θυμίζουμε ότι ενώ υπήρχε δέσμευση της δημοτικής αρχής για να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα που καταθέσαμε σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει ή μπορούν να γίνουν από το δήμο για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος για τις σκάρτες ασφαλτοστρώσεις, δεν το φέρατε όπως είχατε δεσμευτεί ούτε στο επόμενο συμβούλιο, ούτε καλέσατε το Γενάρη, παρότι πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας οποιασδήποτε αξίωσης από την εργολαβική εταιρεία.

Εν τέλει η υποκατάσταση της συνεδρίασης των δημοτικών συμβουλίων με την δήλωση ψήφου σε ένα μέιλ, που ονοματίζετε ως «συνεδρίαση (δια περιφοράς)» είναι κάκιστη τακτική και δεν συμβαίνει πρώτη φορά. Το να μη συγκαλείται επί ένα ολόκληρο μήνα συμβούλιο, είτε να γίνονται αυτού του τύπου οι επιστολικές «συνεδριάσεις» αποτελεί όχι μόνο υποβάθμιση του δημοτικού συμβουλίου που  δεν τιμά τη δημοτική αρχή, αλλά και περιφρόνηση των δημοκρατικών διαδικασιών.  

Παρακαλούμε να καταγραφούν στο όποιο πρακτικό τα παραπάνω.

υ.γ. είναι ενδεικτική η έλλειψη απαντήσεων από τους δημοτικούς συμβούλους στο μέιλ σας ακόμα και από αυτούς της δημοτικής αρχής, δημιουργεί πρόβλημα και για τη διαβλητότητα των διαδικασιών που επιλέγετε, ενώ μέχρι τώρα που βάζετε προθεσμία (2/2/2023 ώρα 13.00), μόνο εσείς έχετε απαντήσει.  

2/2/2023

Για την Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα

Η δημοτική σύμβουλος

Μαρία Μπικάκη