Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα απέρριψε την ΣΜΠΕ που δρομολογεί τη μεταφορά υπουργείων στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ

 
Στις 28/9 μετά από κοινό αίτημα στο δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα της Αριστερής Παρέμβασης Βύρωνα και της Ριζοσπαστικής Ενωτικής Κίνησης, έγινε συζήτηση με κοινή εισήγηση από την Αριστερή Παρέμβαση, την Πρωτοβουλία Πολιτών και τη Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση για τη δημοσιοποιηθείσα από την κυβέρνηση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που δρομολογεί τη μεταφορά υπουργείων στο χώρο της ΠΥΡΚΑΛ και περιφρονεί την απαίτηση των κατοίκων για τη δημιουργία χώρου πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού. Η κοινή εισήγηση έχει αναρτηθεί εδώ. Η συζήτηση από το 3.51'.40'' στο βίντεο εδώ.

Η απόφαση απόρριψης της ΣΜΠΕ, που παραθέτουμε παρακάτω, πάρθηκε με αποχή ή/και κατά, των παρατάξεων "Νέα Εποχή"-Γώγος, "Μαζί για τον Βύρωνα"-Μπαντής (στηρίζονται από τη Ν.Δ.) και ανεξαρτητοποιήμενων από αυτές τις παρατάξεις, και με λευκό από τη "Λαϊκή Συσπείρωση" (στηρίζεται από το ΚΚΕ), που δήλωσε ότι διαφωνεί με το σκεπτικό της εισήγησης, αλλά συμφωνεί με τα 4 σημεία που προτείνονται στην κατάληξη της απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα ημερ. 28/9/2022 «Σχετικά με την ΣΜΠΕ Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τη μεταφορά 9 Υπουργείων και 4 Ανεξάρτητων Αρχών στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ». 
 
Σε συνέχεια της απόφασης υπ’ αριθμόν 45/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου Βύρωνα για δημιουργία Κυβερνητικού Πάρκου και δεδομένου ότι δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο από την κυβέρνηση, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα επανέρχεται για:
 
- Να τοποθετηθεί επί της εκπονηθείσας ΣΜΠΕ.
- Να αποφασίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων - υπό την αιγίδα του Δήμου Βύρωνα – για την αποτροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών και για τη μετατροπή του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ αποκλειστικά σε πάρκο ζωής και ανάσα για ολόκληρη την περιοχή. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ΣΜΠΕ:
 
1. Η μεταφορά σε αυτόν το χώρο των Υπουργείων, που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και δέχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της. 
 
2. Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4864 (ΦΕΚ A’ 237/02.12.2021) ορίζεται ότι στην έκταση των 154,8 στρεμμάτων της ΠΥΡΚΑΛ θα υπάρχει δόμηση με ποσοστό κάλυψης στο 60%, ότι τα κτίρια μπορεί να φτάνουν και τα 28 μέτρα ύψος, ενώ προβλέπεται ότι τα κτίσματα θα φτάσουν στα 278.635 τετραγωνικά μέτρα εμβαδόν. Για να υλοποιηθεί αυτό αλλάζει ο συντελεστής δόμησης στην περιοχή από το 0,8 στο 1,8 και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος που ήταν 12 μέτρα, ενώ προβλέπεται να καταρτιστεί Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή καθώς και να επιβληθούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που «εξυπηρετούν σκοπό δημόσιας ωφέλειας». 
 
3. Η ΣΜΠΕ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο δρομολογεί μιας μεγάλης κλίμακας αλλαγή στη χωροταξία και πολεοδόμηση της περιοχής με την αλλοίωση του περιβάλλοντος, τη συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων, την επιβάρυνση στις συνθήκες ζωής και κυκλοφορίας μας. Η αναφορά του νόμου και της ΣΜΠΕ (σελ. 26) «ότι από το σύνολο της έκτασης του ακινήτου, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για τη χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο» και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τη χρήση Πολεοδομικού Κέντρο», διαψεύδεται αμέσως παρακάτω στην ίδια σελίδα όπου αναφέρεται ότι ανέρχεται «το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%)». Το εναπομείναν 40% είναι οι κοινόχρηστοι χώροι, που περιλαμβάνουν δρόμους, πεζοδρόμια, χώρους στάθμευσης, που θα σκιάζονται από τα πανύψηλα κτίρια και μέσα σε αυτό επικαλείται ότι θα δημιουργηθούν και χώροι πρασίνου.
 
4. Η τσιμεντοποίηση, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση θα αλλάξουν όχι μόνο την περιοχή του δήμου Δάφνης-Υμηττού αλλά και του δήμου Βύρωνα που παρεμβάλλεται για την πρόσβαση μέσω της Περιφερειακής Υμηττού σε αυτήν. Δεδομένου ότι ο δήμος Βύρωνα είναι αυτός που διασχίζεται από την Περιφερειακή Υμηττού, αν υλοποιηθεί το κυβερνητικό σχέδιο θα δέχεται στους εσωτερικούς του δρόμους την κίνηση των οχημάτων που από τις βόρειες περιοχές της Αττικής κατευθύνονται προς την το χώρο των Υπουργείων, φόρτος που θα επιβαρύνει την ρύπανση του αέρα στην περιοχή, θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα και θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στις συνθήκες ζωής με την τσιμεντοποίηση μιας μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη γειτονιά μας. 
 
Η εκπονηθείσα ΣΜΠΕ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν, ούτε κατ’ εκτίμηση, τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο οδικό δίκτυο του Βύρωνα, αν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Πιο συγκεκριμένα: Η καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων εργαζομένων και επισκεπτών – από και προς τον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ – θα γίνεται μέσω των οδικών αξόνων της πόλης μας (Καραολή & Δημητρίου, Κωνσταντινουπόλεως, Ελλησπόντου, Χειμάρρας, Κερκύρας, Αγίας Σοφίας κλπ) με συνέπεια την δημιουργία τεράστιου κυκλοφοριακού προβλήματος, ρύπανσης και την υποβάθμιση των γειτονιών της πόλης μας.
 
5. Η μεταστέγαση Υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ συνεπάγεται την απώλεια για τον Βύρωνα και τους όμορους Δήμους του τελευταίου εναπομείναντα χώρου για τη δημιουργία ενός αστικού πάρκου αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού, αντίστοιχου με τα υπάρχοντα πάρκα στις λοιπές περιοχές του λεκανοπεδίου (λ.χ. Πάρκο «Αντώνη Τρίτση», Γουδί, Κτήμα Συγγρού κ.ά). Ενώ, θα δημιουργήσει σειρά άλλων στεγαστικών, περιβαλλοντικών και λοιπών προβλημάτων. Επισημαίνουμε ότι:

Α. Η δημοσίευση της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εδώ. αναρτήθηκε στις 3/8 και έδινε περιθώριο μόνο 30 ημερών, δηλαδή έληγε στις 3/9/2022 χωρίς να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα, και να δίνετε επαρκές περιθώριο για την κατάθεση της γνώμης τους.
 
Β. Υπάρχει πλήθος ενστάσεων των επιστημονικών φορέων που καταγράφονται εδώ και εδώ για τη δημιουργία κυβερνητικού πάρκου στο χώρο τη ΠΥΡΚΑΛ. Οι φορείς είναι ο ΣΕΠΟΧ (Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών), ο ΣΕΜΠΧΠΑ (Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και η ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού). Καθώς, επίσης, η αρνητική θέση του ΣΑΔΑΣ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών –Τμήμα Αττικής) εδώ .
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ότι:
 
1. Απορρίπτει τη ΣΜΠΕ. Θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη νομική προσβολή της. 
 
2. Ζητά τη ματαίωση-απόσυρση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την κατασκευή κυβερνητικού πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ και τη διάθεση του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ αποκλειστικά για τη δημιουργία πάρκου πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων. 
 
3. Για αυτό το σκοπό προχωρά σε παραστάσεις προς τους συναρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Για τις παραστάσεις αυτές συγκροτείται διαπαραταξιακή επιτροπή.
 
4. Το δημοτικό συμβούλιο προχωρά σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και κινητοποίησης των κατοίκων της πόλης μας για την αποτροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών δημιουργίας Κυβερνητικού Πάρκου στο χώρο της «ΠΥΡΚΑΛ».

28/9/2022