Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Το Σωματείο Εργαζομένων του δήμου καταγγέλει την ανάθεση σε ιδιωτικές εταιρείες της συντήρησης χώρων πρασίνου και της αποψίλωσης κοινόχρηστων χώρων

Η Δημοτική Αρχή φέρνει θέμα στην οικονομική επιτροπή για λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση μελέτης και κατάρτηση των όρων της διακύρηξης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου και αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων 2023» , όπως επίσης και για ανάδοχο για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Κλαδέματος δένδρων και καταπολέμησης βασικών εχθρών των πεύκων»

Με λίγα λόγια τομείς του πρασίνου εκχωρούνται στους ιδιώτες, αν η δημοτική αρχή είχε σχεδιάσει και προβλέψει τις ανάγκες της κοινωνίας και των υπηρεσιών του δήμου μας. Η εισήγηση δεν γίνεται προς το Δημοτικό συμβούλιο αλλά προς την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την διάταξη Ν.4674/20 (ΦΕΚ 53 Ά /11-03-2020), του Υπουργού Εσωτερικών.

Αυτή η πολιτική τακτική που εκπορεύεται από την Ε.Ε και τις ελληνικές κυβερνήσεις και εφαρμόζεται από τη Δημοτική Αρχή Βύρωνα φέρνει τις ιδιωτικές εταιρείες στο Δήμο Βύρωνα. Δεν γίνεται αποδεχτή από το σωματείο εργαζομένων. Οι ιδιώτες ΔΕΝ ενδιαφέρονται να εισβάλουν στο Δήμο, για το καλό της πόλης και των κατοίκων της. Ενδιαφέρονται μόνο για τα κέρδη τους. 

Η Δημοτική Αρχή είχε το περιθώριο από το 2015, να σχεδιάσει την ανάπτυξη και να ενισχύσει την υπηρεσία πρασίνου με το αναγκαίο προσωπικό αλλά και με τον αναγκαίο εξοπλισμό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του δήμου. Η Δημοτική Αρχή έχει αναθέσει σε εταιρεία, τη συντήρηση μέρους του πρασίνου και την αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων, την απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, τις ηλεκτρικές συσκευές, τη συντήρηση του ηλεκτροφωτισμού, την απομάκρυνση των αδρανών υλικών την ανακοίκλωση ρούχων και έχει πάρει απόφαση για την εκχώρηση διαχείρησης και αποκομοιδής για τα λίπη και έλαια. 

Το Σωματείο μας έχει καταθέσει την πρόταση του για την αναβάθμιση της υπηρεσίας πρασίνου, καθαριότητας αλλά και των άλλων υπηρεσιών, χωρίς τη συμμέτοχη ιδιωτικών εταιρειών και εργολάβων. Η Δημοτική Αρχή έχει υποχρέωση να θωρακίσει, τις δημόσιες δημοτικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και μηχανήματα και να μην τις απαξιώνει. Σήμερα είναι ανάγκη όσο ποτέ άλλοτε η ενίσχυση του δημόσιου κοινωνικού χαρακτήρα στις υπηρεσίες του Δήμου.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ.

Το Δ.Σ.