Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2022

Σωματείο εργαζομένων του Δήμου: Να αλλάξει η αναλογία σε παιδιά ανά τάξη στα νηπιακά τμήματα

Mετά την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, τα δεδομένα φιλοξενίας των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς άλλαξαν δραματικά καθώς ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που φιλοξενούνται έχει μειωθεί σημαντικά.

Φιλοξενούνται παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες τόσο σωματικές όσο και συναισθηματικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η βασική και στοιχειώδης φροντίδα των παιδιών να αποτελεί ουσιαστικότερο κομμάτι της καθημερινής πρακτικής, κομμάτι που είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρο και απαιτητικό σε τμήματα που αποτελούνται πλέον από σημαντικό αριθμό παιδιών που φορούν πάνες ή έχουν μερικό έλεγχο των σφιγκτήρων και κατά συνέπεια πολλά "ατυχήματα" τουαλέτας. 

Επίσης φιλοξενούνται παιδιά που μόλις κλείνουν τα δυόμιση χρόνια ή περιμένουν να κλείσουν τα δυόμιση για να ξεκινήσουν τη φιλοξενία στα νηπιακά τμήματα ακόμη και Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη. Η αναπτυξιακή φάση των παιδιών αυτής της ηλικίας απαιτεί πέραν του ελέγχου των σφιγκτήρων πιο αργούς και σταθερούς ρυθμούς σε όλους τους τομείς, περισσότερη σωματική φροντίδα και χώρους με κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας και αξιοπρεπούς εξυπηρέτησης των αναγκών τους.

Έτσι σαν αποτέλεσμα είναι να έχουμε πληθώρα παιδιών με πάνα, παιδιά με δύσκολη μετάβαση στο σχολικό περιβάλλον , παιδιά που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι με αναλογία 25 παιδιά με 2 παιδαγωγούς , αναλογία που εξυπηρετούσε ανάγκες άλλης ηλικιακής ομάδας που φιλοξενούνταν παλαιότερα στους Σταθμούς (νήπια και προνήπια 4 -5 χρονών). Ζητάμε άμεσα: 

• να αλλάξει η αναλογία σε 18 παιδιά ανά τάξη στα νηπιακά τμήματα

• Να τηρούνται οι νόμιμες αναλογίες παιδιών παιδαγωγών

• Να γίνουν άμεσα μόνιμες προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων για να στηριχθεί το παιδαγωγικό έργο στις δομές μας

• Να προμηθευτούν με τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό (ντουζιέρες, αλλαξιέρες κλπ)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ 

ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2022