Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Κοινή εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο για το θέμα της δημιουργίας κυβερνητικού πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ

 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα ημ. 14/9 η Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα και η Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα κατέθεσαν  αίτημα  να συζητηθεί και να πάρει θέση το Δημ. Συμβούλιο για την απόφαση μεταφοράς κυβερνητικών κτιρίων στο χώρο της ΠΥΡΚΑ μετά τη δημοσιοποίηση της σχετικής ΣΜΠΕ.

Στο Συμβούλιο  ημ. 28/9/2022, που τελικά εισάγεται ως θέμα προς συζήτηση, κατατίθεται κοινή εισήγηση από τις παρατάξεις Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα, Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα και Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση Βύρωνα και καλούνται οι άλλες παρατάξεις να στηρίξουν σχετική απόφαση. Αναμένουμε. 

Ακολουθεί το κείμενο της κοινής εισήγησης και οι προτάσεις για απόφαση: 

    Σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα την 28/9/2022 με τίτλο: «Συζήτηση αναφορικά με την προωθούμενη από την Κυβέρνηση μεταφορά 9 Υπουργείων και 4 Ανεξάρτητων Αρχών στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ». Με την υπ’ αριθμόν 45/2021 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα αποφάσισε κατά πλειοψηφία μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

«…. Το Δημοτικό Συμβούλιο Βύρωνα δηλώνει, επομένως, την αντίθεσή του στο σχεδιασμό και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την τσιμεντοποίηση του χώρου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων (ΠΥΡΚΑΛ), την μεταφορά σ` αυτόν υπουργείων, υπηρεσιών του πρωθυπουργικού γραφείου και εποπτευόμενων φορέων και ζητά : - Να μην τσιμεντοποιηθεί η έκταση των 180 στρεμμάτων και να παραχωρηθεί στον Δήμο ΔάφνηςΥμηττού για να δημιουργηθεί σ` αυτήν πάρκο αναψυχής για την κάλυψη των πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωνικών αναγκών των πολιτών.

Να μετατραπεί ο χώρος που σήμερα καταλαμβάνουν τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα αποκλειστικά σε πάρκο ζωής και ανάσα για ολόκληρη την περιοχή. - Να ληφθούν υπόψη οι απόψεις και οι ανησυχίες των κατοίκων της περιοχής και - Να προστατευθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία και οι εργαζόμενοι της με συγκεκριμένο σχέδιο για την μεταφορά των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, από τον χώρο που σήμερα καταλαμβάνουν».

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης και με δεδομένο ότι δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Αύγουστο από την κυβέρνηση, η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, κρίνουμε απαραίτητο να επανέλθει το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα για να αναδείξει τις αβλεψίες, αστοχίες και ελλείψεις της εκπονηθείσας ΣΜΠΕ, που, δυστυχώς, επιβεβαιώνουν τα όσα είχαμε εγκαίρως επισημάνει με την 45/2021 απόφαση μας και, κυρίως, να λάβει απόφαση με την οποία θα εξειδικεύει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων - υπό την αιγίδα του Δήμου Βύρωνα – για την αποτροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών και για τη μετατροπή του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ αποκλειστικά σε πάρκο ζωής και ανάσα για ολόκληρη την περιοχή.  

Πιο συγκεκριμένα:

1.      Η μεταφορά σε αυτόν το χώρο των Υπουργείων που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και δέχονται καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες, θα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή και τους κατοίκους της.

2.      Σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4864 (ΦΕΚ A’ 237/02.12.2021)  ορίζεται ότι στην έκταση των  154,8 στρεμμάτων της ΠΥΡΚΑΛ θα υπάρχει δόμηση με ποσοστό κάλυψης στο 60%, ότι τα κτίρια μπορεί να φτάνουν και τα 28 μέτρα ύψος, ενώ προβλέπεται ότι τα κτίσματα θα  φτάσουν στα 278.635 τετραγωνικά μέτρα εμβαδόν. Για να το καταφέρουν αυτό αλλάζουν το συντελεστή δόμησης στην περιοχή από το 0,8 στο 1,8 και το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος που ήταν 12 μέτρα, ενώ προβλέπουν να καταρτιστεί Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για την περιοχή καθώς και να επιβληθούν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που «εξυπηρετούν σκοπό δημόσιας ωφέλειας».

3.      Η ΣΜΠΕ για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο δρομολογεί μιας μεγάλης κλίμακας αλλαγή στη χωροταξία και πολεοδόμηση της περιοχής με την αλλοίωση του περιβάλλοντος, τη συρρίκνωση των ελεύθερων χώρων, την επιβάρυνση στις συνθήκες  ζωής και κυκλοφορίας μας. Η αναφορά του νόμου και της ΣΜΠΕ (σελ. 26) «ότι από το σύνολο της έκτασης του ακινήτου, ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) διατίθεται για τη χρήση «Ελεύθεροι Χώροι - Αστικό Πράσινο» και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τη χρήση Πολεοδομικού Κέντρο», διαψεύδεται αμέσως παρακάτω στην ίδια σελίδα όπου αναφέρεται ότι ανέρχεται «το μέγιστο ποσοστό κάλυψης σε εξήντα τοις εκατό (60%)». Το εναπομείναν  40% είναι οι κοινόχρηστοι χώροι που περιλαμβάνουν δρόμους, πεζοδρόμια,  χώρους στάθμευσης, που θα σκιάζονται από τα πανύψηλα κτίρια και μέσα σε αυτό επικαλούνται ότι θα δημιουργηθούν και χώροι πρασίνου.

4.      Η τσιμεντοποίηση, η κυκλοφοριακή επιβάρυνση θα αλλάξουν όχι μόνο την περιοχή του Υμηττού αλλά και το Βύρωνα που παρεμβάλλεται για την πρόσβαση μέσω της Περιφερειακής Υμηττού σε αυτήν. Δεδομένου ότι ο δήμος Βύρωνα είναι αυτός που διασχίζεται από την Περιφερειακή Υμηττού, αν υλοποιηθεί το κυβερνητικό σχέδιο θα δέχεται στους εσωτερικούς του δρόμους την κίνηση των οχημάτων που από τις βόρειες περιοχές της Αττικής κατευθύνονται προς την το χώρο των Υπουργείων, φόρτος που θα επιβαρύνει την ρύπανση του αέρα στην περιοχή, θα δημιουργήσει κυκλοφοριακά προβλήματα και θα έχει περαιτέρω επιπτώσεις στις συνθήκες ζωής με την τσιμεντοποίηση μιας μεγάλης έκτασης στην ευρύτερη γειτονιά μας. Η εκπονηθείσα ΣΜΠΕ δεν λαμβάνει υπ’ όψιν, ούτε κατ’ εκτίμηση, τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν στο οδικό δίκτυο του Βύρωνα, αν υλοποιηθούν οι κυβερνητικές εξαγγελίες. Πιο συγκεκριμένα: Η καθημερινή μετακίνηση χιλιάδων εργαζομένων και επισκεπτών – από και προς τον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ – θα γίνεται μέσω των οδικών αξόνων της πόλης μας (Καραολή & Δημητρίου, Κωνσταντινουπόλεως, Ελλησπόντου, Χειμάρρας, Κερκύρας, Αγίας Σοφίας κλπ) με συνέπεια την δημιουργία τεράστιου κυκλοφοριακού προβλήματος, ρύπανσης και την υποβάθμιση των γειτονιών της πόλης μας.

5.      Η μεταστέγαση Υπουργείων και λοιπών δημοσίων υπηρεσιών στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ συνεπάγεται την απώλεια για τον Βύρωνα και τους όμορους Δήμους του τελευταίου εναπομείναντα χώρου για τη δημιουργία ενός αστικού πάρκου αναψυχής, άθλησης και πολιτισμού, αντίστοιχου με τα υπάρχοντα πάρκα στις λοιπές περιοχές του λεκανοπεδίου (λ.χ. Πάρκο «Αντώνη Τρίτση», Γουδί, Κτήμα Συγγρού κ.ά).

 

Προς καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων δημοτικών συμβούλων, παραθέτουμε τους σχετικούς συνδέσμους:

Α. Η δημοσίευση της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων εδώ. . Επισημαίνουμε ότι αναρτήθηκε στις 3/8 και έδινε περιθώριο μόνο 30 ημερών, δηλαδή έληγε στις 3/9/2022 χωρίς να έχουν ενημερωθεί αρμοδίως οι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως το δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα, και να δίνετε επαρκές περιθώριο για την κατάθεση της γνώμης τους.

Β.  Οι ενστάσεις των επιστημονικών φορέων εδώ .   Οι φορείς είναι ο ΣΕΠΟΧ (Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών), ο ΣΕΜΠΧΠΑ (Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) και η ΕΛΛΕΤ (Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού).

Γ. Η κοινή συνέντευξη τύπου των επιστημονικών φορέων   εδώ

Δ. Η αρνητική θέση του ΣΑΔΑΣ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών –Τμήμα Αττικής) εδώ

Ε. Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων βρίσκεται πατώντας στη φράση Πληροφορικό Υλικό στο σύνδεσμο της διαβούλευσης που βρίσκεται παραπάνω.

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα παραπάνω, προτείνουμε:

1.      Το δημοτικό συμβούλιο να πάρει απόφαση ότι απορρίπτει τη ΣΜΠΕ. Να προβεί στις στις απαραίτητες ενέργειες για τη νομική προσβολή της.

2.      Να  ζητήσει τη ματαίωση-απόσυρση του κυβερνητικού σχεδιασμού για την κατασκευή κυβερνητικού πάρκου στην ΠΥΡΚΑΛ και τη διάθεση του χώρου της ΠΥΡΚΑΛ αποκλειστικά για τη δημιουργία πάρκου πρασίνου, πολιτισμού, αθλητισμού για την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων.

3.      Για αυτό το σκοπό να προβεί σε παραστάσεις προς τους συναρμόδιους κυβερνητικούς φορείς. Για τις παραστάσεις αυτές να συγκροτηθεί διαπαραταξιακή επιτροπή.

4.      Το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και κινητοποίησης των κατοίκων της πόλης μας για την αποτροπή των κυβερνητικών σχεδιασμών δημιουργίας Κυβερνητικού Πάρκου στο χώρο της «ΠΥΡΚΑΛ».

 

28/9/2022

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΥΡΩΝΑ