Τετάρτη 9 Απριλίου 2014

Η ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ