Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Προς το
Δημάρχο Βύρωνα και το
Δημοτικό Συμβούλιο
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΥΡΩΝΑ


Πληροφορηθήκαμε την φιλοξενία ανηλίκων πολιτικών προσφύγων σε χώρο του Δήμου μας. Σε επίσκεψή μας διαπιστώσαμε ελλείψεις στην παροχή διευκολύνσεων για τη διαβίωση τους και μάθαμε ότι φιλοξενούνται με βάση κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας, στη διαχείριση των χρημάτων του οποίου εμπλέκεται και ο Δήμος.

Θέλουμε να πληροφορηθούμε:
1. Στοιχεία για το πρόγραμμα, τους υπεύθυνους, τις ελλείψεις που έχουν διαπιστωθεί από αυτούς, τους τρόπους που προβλέπεται ή προτείνεται να καλυφθούν.
2. Τα ποσά που διατίθενται και την κατανομή των κονδυλίων.
3. Ότι άλλο πρέπει να γνωρίζει το δημ. Συμβούλιο και οι κάτοικοι, προκειμένου να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών παραμονής και του μέλλοντος των φιλοξενουμένων.


23/6/2008
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ