Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Διαβάστε το ψήφισμα και το ενημερωτικό δελτίο από την πρόσφατη δράση της Πρωτοβουλίας Πολιτών για τη διάσωση του Υμηττού πηγαίνοντας στη διπλανή στήλη στην κατηγορία ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΒΥΡΩΝΑ στο σύνδεσμο ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ.