Δευτέρα 23 Ιουνίου 2008

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Προς το
Δημάρχο Βύρωνα και το
Δημοτικό ΣυμβούλιοΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝΤην προηγούμενη σχολική χρονιά διαπιστώθηκαν :
- ελλείψεις στις υποδομές της σχολικής στέγης στην α΄ βάθμια και β΄ βάθμια εκπαίδευση (έλλειψη αιθουσών, επαρκών βοηθητικών χώρων, κ.α.)
- ανεπάρκεια και ακαταλληλότητα παιδικών σταθμών.
- προβλήματα συντήρησης των σχολείων.

Επίσης, από τη νέα σχολική χρονιά, με βάση την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για υποχρεωτική προσχολική αγωγή, υπάρχει ανάγκη για περισσότερες αίθουσες στα δημόσια νηπιαγωγεία.

Θέλουμε να μας ενημερώσετε:
- Ποιος είναι ο προγραμματισμός του δήμου για την κάλυψη αυτών των αναγκών;
- Ποιες οι ενέργειες και τα αποτελέσματα, ειδικά για την εξεύρεση κατάλληλων χώρων για νέα νηπιαγωγεία;
- Τι προτίθεστε να κάνετε για την λύση των προβλημάτων σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα αποκλεισμού παιδιών.

Επισημαίνουμε ότι είναι άμεση ανάγκη να προωθηθούν ουσιαστικές λύσεις, ώστε να μην ξεκινήσει η νέα χρονιά με τα ίδια προβλήματα.

23/6/2008
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ