Τετάρτη 25 Ιουνίου 2008

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδρίαση του Δημ. Συμβούλιου τη Δευτέρα 30/6/2008 στις 2.30 το μεσημέρι (!!!) καλεί η δημ. αρχή με 30 θέματα ημερήσιας διάταξης.
Δείτε σχετική πρόσκληση στην διπλανή στήλη: - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κατηγορία - ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Δείτε τα θέματα που φέρνει προς συζήτηση η Αριστερή Παρέμβαση στη διπλανή στήλη : - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, κατηγορία ΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 2007 ΚΑΙ ΜΕΤΑ