Παρασκευή 23 Μαΐου 2008

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δείτε τα θέματα της επόμενης συνεδρίασης και την παρέμβασή μας για τα τραπεζοκαθίσματα στους δημόσιους χώρους στη διπλανή στήλη με τίτλο
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ και
- ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ - ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ