Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2008

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Βάσει Νόμου 3463/2006, άρθρο 151


Προς
την Τριμελή Ειδική Επιτροπή
της Περιφέρειας Αττικής


ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ. ΑΡΙΘΜ. : 46132/31.12.2007


Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα προσφεύγει στην Ειδική Τριμελής Επιτροπή και ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμό πρωτ. 46132/31.12.2007απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας με την οποία εγκρίνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Δέκα (10) ατόμων στο Νομικό Πρόσωπο των Παιδικών Δημοτικών Σταθμών Δήμου Βύρωνα.
Η απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα είναι παράνομη γιατί:
1) Οι συγκεκριμένες συμβάσεις έργου δεν τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, αλλά και δεν εναρμονίζονται με το περιεχόμενο του εγγράφου υπ’ αριθμό πρωτ. 8907/2007 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α (επισυνάπτεται), σύμφωνα με τα οποία οι ειδικότητες των Βρεφονηπιοκόμων, Παιδοκόμων, Προσωπικού Καθαριότητας, Οδηγών, Μαγείρων, Διοικητικών κ.λ.π. δεν παράγουν έργο αλλά υποκρύπτουν εξαρτημένη εργασία.
2) Η απόφαση για τις συμβάσεις έργου πάρθηκε κατά πλειοψηφία στο Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου στις 15/3/2007 παρά τις έντονες διαφωνίες του Σωματείου Εργαζομένων στο Δήμο και καταψηφίστηκε από δύο μέλη τις Αντιπολίτευσης. Παρά τις συνεχείς δεσμεύσεις του κ. Δημάρχου ότι η απόφαση δε θα αποσταλεί για έγκριση στην περιφέρεια, η απόφαση κοινοποιήθηκε στην περιφέρεια στις 4/12/2007 κατά παράβαση του άρθρου149 του ν. 3463/2006, το οποίο ορίζει ότι οι αποφάσεις αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από τη συνεδρίαση.
3) Σας ενημερώνουμε ότι στο Νομικό Πρόσωπο των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του Δήμου έχουν ήδη αναρτηθεί οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων του διαγωνισμού επιλογής μόνιμου προσωπικού μέσω του Α.Σ.Ε.Π στις συγκεκριμένες ειδικότητες.
Με βάσει όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι η απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα είναι παράνομη και ζητάμε από εσάς την ακύρωσή της.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Ο Επικεφαλής Δημοτικός Σύμβουλος Η Εκπρόσωπος στο Νομικό Πρόσωπο των Δ.Π.Σ.
ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΚΛΙΑΦΑ ΑΡΤΕΜΙΣ