Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022

Προβλήματα στους παιδικούς σταθμούς εντοπίζει το Σωματείο Εργαζομένων του δήμου Βύρωνα

Σωματείο εργαζομένων Δήμου Βύρωνα                                                                            

Σεπτέμβριος  2022

Ξεκίνησε  η λειτουργία των Παιδικών Σταθμών του Δήμου μας και διαπιστώνουμε ότι πέρα από κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις, δεν υπήρξαν ολοκληρωτικές λύσεις για τα προβλήματα των παιδικών σταθμών έτσι όπως είχε υποσχεθεί η δημοτική αρχή.

Συγκεκριμένα διαπιστώνουμε για άλλη μια φορά :

Προβλήματα κτιριακά με άμεσες επιπτώσεις στην αρμονική φιλοξενία των παιδιών και την κάλυψη των αναγκών τους και όχι μόνο.

Προβλήματα με την ποιότητα των υλικών για την παρασκευή των γευμάτων, όπως

επίσης και για τα είδη καθαριότητας. Ανεπάρκεια υποχρεώσεων  προμηθευτών.

            Μαγειρεία κουζίνες σε πολλούς σταθμούς ακατάλληλες για την ετοιμασία και παρασκευή των γευμάτων που αφορούν την σίτιση των παιδιών. ( Έχουμε την βεβαίωση ότι η κουζίνα του 7ου θα ανακαινισθεί έως το τέλος του 2022)

            Αυλές χωρίς εξοπλισμό και όργανα που θα πρέπει να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών για κίνηση και ενίσχυση του ελεύθερου και αδόμητου παιχνιδιού.

            Η δημοτική αρχή δεν δημιούργησε κανένα νέο Παιδικό Σταθμό.

Απαιτούμε από την κυβέρνηση και από την δημοτική αρχή

            Μόνιμες προσλήψεις  επιστημονικού ,παιδαγωγικού και βοηθητικού προσωπικού ώστε να καλυφτούν  οι ανάγκες .(Παιδαγωγοί ,ειδικοί παιδαγωγοί για  παράλληλη στήριξη στα νήπια που το έχουν ανάγκη, λογοθεραπευτής, νοσηλευτής, τεχνολόγος τροφίμων , τραπεζοκόμοι , καθαριστές ).

            Καμία απόλυση εργαζόμενου , μετατροπή των συμβάσεων με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ σε Αορίστου Χρόνου. Οι συνάδελφοι συμβασιούχοι δουλεύουν έως και πάνω από δέκα χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

            Άμεση συντήρηση και βελτίωση των υποδομών. Γενναία χρηματοδότηση. Μακροπρόθεσμο σχεδιασμό,  με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας, για νέους βρε-φονηπιακούς σταθμούς στις γειτονιές του Βύρωνα. ( Πλήρη ανακαίνιση του1oυ - 2ου -  7ου -  8ου βρεφονηπιακού σταθμού, βάψιμο όλων των προσόψεων των σταθμών και των αιθουσών όπου αυτό είναι αναγκαίο. Άμεσες και  αποτελεσματικές λύσεις σε καθημερινά τεχνικά θέματα που δυστυχώς χρονίζουν αλλαγή λαμπτήρων, κουδούνι εισόδου, ενδοεπικοινωνία.)

            Κτίρια σύγχρονα, ασφαλή, με τους αναγκαίους χώρους για το παιχνίδι, τη σίτιση, την ξεκούραση των παιδιών.

            Νέοι παιδικοί σταθμοί για την κάλυψη των αναγκών . Τα βρεφικά τμήματα που δημιουργούνται στους υπάρχοντες νηπιακούς σταθμούς όπως ο 1ος,  θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζονται από την νομοθεσία και όχι να αποτελούν μια πρόχειρη λύση .

            Αντικατάσταση σχολικού λεωφορείου λόγω παλαιότητας και έλλειψης κλιματιστικού.

            Η δυνατότητα του Δήμου να καλύψει τη βασική ανάγκη όλων των παιδιών στην προσχολική αγωγή κάθε χρόνο μειώνεται, με αποτέλεσμα δεκάδες οικογένειες σε μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομικά περίοδο, να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο και να αναζητούν απεγνωσμένα λύση . Μετά την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής αγωγής επανεκτιμώντας και αξιολογώντας τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των παιδιών που πλέον φιλοξενούνται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς χρειάζεται άμεσα να μειωθεί η αναλογία παιδιών παιδαγωγών . Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών που λόγω ηλικίας θα έπρεπε να φιλοξενηθούν σε βρεφικά τμήματα , μεταπηδούν στα νηπιακά αλλά με άλλους όρους εις βάρος παιδιών και εργαζομένων με άλλη αναλογία και άλλη διαθεσιμότητα σε προσωπικό και σε εξοπλισμό).

            Να διασφαλιστούν άμεσα επαρκή Μέσα Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους .

            Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για παράταση του ωραρίου των παιδικών σταθμών από του χρόνου είναι , αν μη τι άλλο , ανεδαφικές γιατί μόνο ένα μικρό ποσοστό των εγγεγραμμένων παιδιών μπορούν να παραμείνουν ως το προβλε-πόμενο ωράριο λόγω της έλλειψης προσωπικού και υποδομών, με αποτέλεσμα να γίνεται επιλογή για το ποιος θα παραμείνει ή όχι.

            Επαρκή κρατική χρηματοδότηση των παιδικών σταθμών ώστε  όλα τα παιδιά  να μπουν στους παιδικούς σταθμούς του δήμου, χωρίς  οικονομική επιβά-ρυνση των οικογενειών , χωρίς voucher και προϋποθέσεις.

            Η προσχολική αγωγή – εκπαίδευση είναι ζήτημα ανάγκης και όχι πολυτέλεια.

            Ενιαίο, επιστημονικό, αναβαθμισμένο σύγχρονο παιδαγωγικό πρόγραμμα για την προσχολική αγωγή, με ευθύνη του κράτους .

Είναι ώρα να απαιτήσουμε, το κράτος -  Κυβέρνηση και Δήμος ν’ αναλάβουν την ευθύνη ολοκληρωτικά, με πόρους, μέσα, σύγχρονα κτίρια και αποκλειστικά μόνιμο επιστημονικό, παιδαγωγικό και βοηθητικό προσωπικό.

 

 

Το  Δ.Σ