Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023

Δήμος Βύρωνα: Περαιτέρω εισβολή ιδιωτών σε διοικητικούς τομείς και διαδικασίες ελέγχου & αξιολόγησης του Δήμου

Ένα ακόμα αν και όχι τελευταίο από τα αποκαλυπτικά που τέθηκαν στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 24/5 είναι η  εισήγηση της δημοτικής αρχής για τη δημιουργία Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Δήμου Βύρωνα μέσα από την εισαγωγή 2 θεμάτων με τους εύσχημους τίτλους «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Μονάδας Εσωτερικού  Ελέγχου» και «Έγκριση Κώδικα Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών Δήμου Βύρωνα». Στην ουσία πρόκειται  για μια ακόμα μέθοδο με το ν.  ν. 4795/2021 για εισδοχή-σύμπλεξη εταιρειών στη λειτουργία των δήμων αφού σκοπός της είναι ο έλεγχος της «αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών, συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία» δήμων, περιφερειών και άλλων δημόσιων φορέων. Η μονάδα υπάγεται απευθείας στον επικεφαλής του φορέα είναι ανεξάρτητο σώμα, καταφεύγει στη «συνδρομή επαγγελματιών με τεχνογνωσία και δεξιότητες που δεν υπάρχουν εντός του φορέα», με την πρόβλεψη: «ανατίθεται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών η υποστήριξη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.» εισάγοντας και διαδικασίες αξιολόγησης. Παρότι το σωματείο των εργαζομένων που παρέστη δήλωσε αντίθετο και καμιά παράταξη της αντιπολίτευσης δεν ψήφισε υπέρ εκτός της κ. Σάρολα που ψήφισε για την έγκριση του κώδικα δεοντολογίας, η δημ. αρχή το ενέκρινε μόνη της πιστή στις μνημονιακές, ευρωνωσιακές και κυβερνητικές επιταγές. Για το θέμα ζητήσαμε να γίνει ονομαστική ψηφοφορία.

Η τοποθέτηση του Σωματείου Εργαζομένων του δήμου για το θέμα στο 2.26’.34’’-2.23’06’’

Η δική μας τοποθέτηση στο 2.28’.35-2.31’24’’

στο βίντεο εδώ