Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021

Επερώτηση για την παραχώρηση χώρου σχολείου σε ιδιώτη


ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ
 
Πληροφορηθήκαμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Β’ βάθμιας σχολικής επιτροπής με πρόταση της δημοτικής αρχής εγκρίθηκε (κατά πλειοψηφία) η δωρεάν παραχώρηση σχολικού χώρου του 4ου γυμνάσιου σε ιδιώτη προκειμένου να λειτουργήσει τμήματα χορού με καταβολή αντιτίμου. Δηλώνουμε την έντονη διαφωνία μας με αυτήν την απόφαση που ανοίγει τον ασκό για να χρησιμοποιούνται τα δημόσια κτίρια και υποδομές για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Ρωτάμε: 
 
- Αν και με ποια νομοθετική διάταξη προβλέπεται η παραχώρηση σχολικών χώρων σε ιδιώτες για να ασκούν επιχειρηματική δράση. 
 
- Με ποιο σκεπτικό έγινε η παραχώρηση αυτή;

30/11/2021