Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

Για την έγκριση από το δημ. συμβούλιο της Ιδρυτικής Πράξης του Μουσείου Ιστορίας

Συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο στις 11/2/2021 η Ιδρυτική Πράξη του Μουσείου Ιστορίας του δήμου Βύρωνα, μετά την αναβολή της συζήτησης του θέματος στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 19/1/2021. Το διάστημα που μεσολάβησε υπήρξε κυρίως ενημέρωση για διάφορες, αλλά όχι όλες, τις πλευρές που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου. Έλειψε η ενημέρωση για τον προϋπολογισμό της δημιουργίας του, το καταστατικό, τις αναθέσεις σε συμβούλους και εταιρείες που έχουν αναλάβει το έργο, τη σύνθεση της διοίκησης του Μουσείου, κ.α..

Προσπαθήσαμε από όταν ξεκίνησε η διαδικασία να καταθέσουμε θέσεις και προτάσεις που γνωστοποιήσαμε και δημόσια, ώστε να συμβάλλουμε δημιουργικά στη δημιουργία του Μουσείου. Ελάχιστες από όσες παρατηρήσεις-προτάσεις καταθέσαμε πάρθηκαν υπόψη, όπως έγινε με την αφαίρεση των εξόφθαλμων αναφορών σε χρησιμοποίηση ελαστικά-προσωρινά εργαζόμενων και η επιλεκτική μη αναφορά στήριξης του σε όλους τους φορείς του Βύρωνα που σχετίζονται με την ιστορία.

Φάνηκε η έλλειψη διάθεσης της δημοτικής αρχής να αφουγκραστεί τις προτάσεις και τους προβληματισμούς που κατατέθηκαν από μας και άλλες αριστερές κινήσεις. Επέλεξε κυρίως στο όνομα εμφάνισης μιας πλαστής εθνικής ενότητας όλων στα θέματα ιστορίας, να πάρει υπόψη τις πιέσεις και απαιτήσεις των δεξιών παρατάξεων. Ενδεικτικό είναι ότι λίγη ώρα πριν την έναρξη του δημοτικού συμβουλίου κατέθεσε τροποποιημένο το κείμενο με αφαίρεση της λέξης ΕΑΜ στην αναφορά της ιστορίας του Βύρωνα την περίοδο της αντίστασης στη ναζιστική κατοχή. Η σχετική αναφορά της λέξης επανήλθε με άλλη διατύπωση μετά από έντονη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Εκτός από τα παραπάνω προβλήματα, η δημοτική αρχή :

-                 Δεν αναφέρθηκε καθαρά στην αξιοποίηση του Ταπητουργείου, ώστε να υπάρξει επαρκής χώρος για την ανάπτυξη των εκθέσεων του Μουσείου, αλλά το πρόσθεσε ως απλή δυνατότητα στο αόριστο μέλλον. Ενώ, δεν έκανε καμιά αναφορά σε προσανατολισμό για αγορά και του ισογείου του Ταπητουργείου. Χαρακτηριστικά η εισήγησή τους αναφέρει «μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Μουσείου και άλλα κτήρια που να πληρούν τις τεχνικές και μουσειολογικές προδιαγραφές, όπως το Ταπητουργείο ή ένα προσφυγικό σπίτι» εξομοιώνοντας το χώρο που προσθέτει το Ταπητουργείο με το χώρο από ένα προσφυγικό σπίτι, περιορίζοντας την επιλογή σε ένα από τα δύο. Προτείναμε έστω να τροποποιηθεί σε «μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Μουσείου και άλλα κτήρια που να πληρούν τις τεχνικές και μουσειολογικές προδιαγραφές, όπως το Ταπητουργείο και προσφυγικά σπίτια». Περιμένουμε αν αυτό θα αποτυπωθεί στο τελικό κείμενο της απόφασης. Επίσης, τονίζουμε και υπενθυμίζουμε ότι έχουμε εκφράσει τις επιφυλάξεις μας στον χώρο του μουσείου να στεγάζονται άλλες μη συναφείς δραστηριότητες που περιγράφονται στην Ιδρυτική Πράξη

-                 Αρνήθηκε την προσθήκη της πρότασης «Δεν λειτουργεί με ανταποδοτικά κριτήρια, εξασφαλίζοντας την ελεύθερη είσοδο όλων». Ενώ, έγιναν πολλές αναφορές στην ύπαρξη εισιτήριου και στον προϋπολογισμό εσόδων από την είσπραξή του. Χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι τα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, συλλεκτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά οφέλη ενός μουσείου δεν μπορούν να αποτιμούνται με οικονομικά κριτήρια και είναι απαραίτητο από την διακήρυξη του το μουσείο να προφυλαχτεί από τέτοιες μορφές λειτουργίας. Είναι εμφανές ότι η δημοτική αρχή στοχεύει και το Μουσείο να περιπέσει στην κατάσταση της αυτοχρηματοδότησης με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει στην υποβάθμιση της λειτουργίας του και την αδυναμία να επιτελέσει το ρόλο του με απεύθυνση σε όλους ανεξάρτητα από τις οικονομικές τους δυνατότητες.

-                 Ενώ πρόσθεσε σε δύο σημεία της ιδρυτικής πράξης α. περί έμφασης στην προσφυγική, μικρασιατική, ποντιακή, θρακιώτικης και Κωνσταντινουπολίτικης κληρονομιά και την παράδοση των αρμενίων, καθώς και της ιστορίας και της παράδοσης των Αρμενίων και β. προβολή της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας …των Μικρασιατών, Ποντίων και Κωνσταντινοπολιτών προσφύγων, αρνήθηκε σε αυτά τα σημεία να συμπληρωθούν οι φράσεις και των ένδοξων αντιφασιστικών αγώνων την περίοδο της κατοχής από τις αντιστασιακές οργανώσεις του Βύρωνα.

-                 Από όλη τη διαδικασία και όσα άλλα έχουν έρθει σε γνώση μας (σχέδιο Κανονισμού, Μελέτη μεθοδολογίας, κλπ) καθώς και όσες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και δημοτικής αρχής εντοπίσαμε στη Διαύγεια, είναι φανερό ότι : α. το Μουσείο θα έχει ομάδα διοίκησης έργου κάθε φορά με απόλυτη πλειοψηφία της εκάστοτε δημοτικής αρχής, καθιστώντας το σκοπό του και τη φυσιογνωμία του έρμαιο όχι της ιστορικής αλήθειας, αλλά των πολιτικών επιλογών της, β. δεν δόθηκε καμία πρόβλεψη και δέσμευση σε επίπεδο ιδρυτικής πράξης και δημοτικού συμβουλίου για τη στελέχωση του μουσείου με το κατάλληλο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό. Το εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό έχει κομβικό ρόλο στην επιστημονική και υπηρεσιακή λειτουργία ενός μουσείου, στην υλοποίηση της αποστολής του στη συνέχεια και στη λογοδοσία. Η κατάλληλη υπηρεσιακή δομή είναι αυτή που μπορεί να καλλιεργήσει τη διαρκή μουσειακή λειτουργία και κουλτούρα για να εξεργαστεί ζητήματα ταυτότητας, έρευνας, επεξεργασίας, επικοινωνίας, συλλογής και διατήρησης. γ. Θα αποτελέσει ένα πεδίο εφαρμογής των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα που έχουμε σχετική εμπειρία ότι, με το επιχείρημα της ευελιξίας, τελικά κοστίζει πολλαπλάσια και αποτελεί μια μέθοδο για την εκχώρηση λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα με επιπτώσεις όχι μόνο στην ποιότητα του έργου, αλλά και στη χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων του απασχολούμενου προσωπικού.

Η Ιδρυτική Πράξη του Μουσείου ψηφίστηκε μόνο από τη δημοτική αρχή, τις παρατάξεις Σωτηρόπουλου και Σάρολα. Οι 2 παρατάξεις της Ν.Δ. και όσοι αποσχίστηκαν από αυτές έκαναν αποχή ή καταψήφισαν, λόγω της αναφοράς της λέξης ΕΑΜ, αποδεικνύοντας ότι ακόμα ενοχλεί τους συντηρητικούς κύκλους, που θέλουν να έχουν ακροατήριο και στην ακροδεξιά, ακόμα και η αναφορά σε ιστορικά γεγονότα.

Με την αμετακίνητη στάση της δημοτικής αρχής να μη δέχεται τίποτα από τα παραπάνω ζητήματα, εμείς  ως Αριστερή Παρέμβαση καταθέσαμε άλλο σχέδιο για την Ιδρυτική Πράξη που περιλάμβανε τα παραπάνω και δηλώσαμε αποχή από την ψηφοφορία για το σχέδιο της δημοτικής αρχής που αφήνει τα πάντα ανοικτά. Αποχή, επίσης, για το σχέδιο της δημοτικής αρχής δήλωσαν η Λαϊκή Συσπείρωση και η ΡΕΚΒ.

Από την πλευρά μας, δεν θεωρούμε το θέμα λήξαν, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ύπαρξη ενός Μουσείου Ιστορίας στο δήμο μας πηγή γνώσης για την προσφυγική ιστορία της πόλης μας και την ίδρυση του συνοικισμού, ένα Μουσείο αντάξιο των ηρωικών παραδειγματικών αγώνων του λαού της περιοχής ενάντια στον φασιστικό ζυγό και για την κοινωνική απελευθέρωση. Ένα Μουσείο Ιστορίας ανοικτό σε διεύρυνση των θεματικών αξόνων και επεξεργασιών του.

Θα επιδιώξουμε να συμβάλλουμε στον πλούτο των εκθεμάτων του και στην ανάδειξης των ιστορικών γεγονότων και χώρων της περιοχής μας και θα βοηθήσουμε με μέλη μας και ειδικούς σε όσες επιτροπές είναι ανοικτές καταθέτοντας τις γνώσεις, τις προτάσεις και τις θέσεις μας.

Θέλουμε ένα Μουσείο ζωντανό, πλούσιο, να αντέξει στο χρόνο και τη φθορά, να αποτελεί πόλο έλξης και έμπνευσης για το λαό και τη νεολαία της περιοχής μας, να στηρίζεται σε αυτόν και να τον έχει συμμέτοχο.

19/2/2021

Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα