Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015

ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ 11ΧΡΟΝΟ ΑΦΓΑΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ