Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΗΧΗΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ" ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15/9/2014 ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Πρώτο απόσπασμα από τη συζήτηση για λήψη απόφασης περί της αποστολής ή μη στοιχείων για τον έλεγχο των συμβάσεων και για το αν θα περιληφθεί ή όχι και το θέμα του να μην σταλούν στοιχεία με τη διαδικασία της "αξιολόγησης"
Μπορείτε να ακούσετε και το ηχητικό με το 1ο απάσπασμα πατώντας εδώ

Δεύτερο απόσπασμα (συνέχεια) από τη συζήτηση για λήψη απόφασης περί της αποστολής ή μη στοιχείων για τον έλεγχο των συμβάσεων και για το αν θα περιληφθεί ή όχι και το θέμα του να μην σταλούν στοιχεία με τη διαδικασία της "αξιολόγησης"
Μπορείτε να ακούσετε και το ηχητικό με το 1ο απάσπασμα πατώντας εδώ 


Mπορείτε να ακούσετα όλη τη συνεδρίαση με το ηχητικό πρακτικό κατεβάζονταις το αρχείο από εδώ
Παρεμβάσεις από το δημοτικό σύμβουλο  της Αριστερής Παρέμβασης στα σημεία 29' 19'', 33' 30'', 52' 19'' έως 1h 00' 57'', 1h 30' έως 1h 52' 14''.