Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ