Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2007

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΑΡΧΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

.
Στο Σχέδιο Κανονισμού Καθαριότητας που υποβλήθηκε περιέχεται σειρά διατάξεων για τις υποχρεώσεις των δημοτών και τις κυρώσεις (πρόστιμα) που θα υποστούν όταν δεν τις τηρούν. Αντίθετα αναφέρονται ελάχιστα, μόνο στο Αρθρο 4, για τις υποχρεώσεις του Δήμου στο θέμα αυτό και δεν αναφέρεται τίποτα για κυρώσεις (αποζημιώσεις) που θα μπορούσε να υποστεί ο Δήμος σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων του απέναντι στους δημότες.
Πέρα από αυτό :
- Στα άρθρα 4, παρ. 2, 9 και 10 εισάγεται ο διαχωρισμός των αστικών απορριμμάτων σε μη ογκώδη και ογκώδη, το κόστος αποκομιδής των οποίων θα βαρύνει τους ενδιαφερόμενους, ενώ μέχρι τώρα αυτά παραλαμβάνονταν δωρεάν από τις υπηρεσίες του Δήμου.. Ετσι ο Δήμος χωρίς να μειώνονται τα δημοτικά τέλη εγκαταλείπει μία από τις υπηρεσίες που παρείχε στους δημότες.
- Στα άρθρα 5,παρ. ε, και 6 προβλέπεται ότι η ευθύνη της καθαριότητας των χώρων που πραγματοποιούνται εκδηλώσεις ανήκει στους διοργανωτές και ο Δήμος τους καθαρίζει μόνο με την καταβολή σχετικού τέλους ή επιβάλλει πρόστιμο στους διοργανωτές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περιορισμό των πολιτικών εκδηλώσεων, στην επιβολή προστίμων σε πολιτικοσυνδικαλιστικούς φορείς που ενεργοποιούνται στο Δήμο και σε καταστάσεις έντασης.
- Στο άρθρο 7 αναφέρεται στην προστασία των μνημείων, εξοπλισμού κλπ του Δήμου από τη ρύπανση, με απειλή προστίμου. Αυτό, σε συνδυασμό με την απαγόρευση κόλλησης αφισών στους κάδους απορριμμάτων (άρθρο 9, παρ. γ) θα οδηγήσει σίγουρα το Δήμο σε αντίθεση με πολιτικοσυνδικαλιστικές ομάδες της περιοχής και σε εντάσεις.
- Στο άρθρο 9 ζητείται κάθε κτίριο να διαθέτει ειδικό χώρο για τα απορρίμματα του γεγονός που ωθεί σε περαιτέρω περιορισμό τους περιορισμένους ήδη υπάρχοντες κήπους συμβάλλοντας στην περαιτέρω τσιμεντοποίηση της πόλης.
- Στο άρθρο 10, παρ. 3 καθορίζεται ότι τα προιόντα κηπευτικών εργασιών παραλαμβάνονται όπως και τα ογκώδη αντικείμενα, με χρέωση του ενδιαφερομένου, ενώ μέχρι τώρα παραλαμβανόταν δωρεάν. Αυτό αποτελεί πλήγμα στη διατήρηση κήπων στα πλαίσια του Δήμου και ωθεί στην περαιτέρω τσιμεντοποίηση.
- Στο άρθρο 14 εισάγεται το θέμα προστίμων για την απόρριψη απορριμάτων σε δημόσιους χώρους και για τον μη καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα των κατοικιδίων ζώων.
- Στο άρθρο 15 αναφέρονται περιορισμοί για τη ρύπανση από την εμπορική διαφήμιση. Καθώς όμως δεν υπάρχει πρόβλεψη ή αναφορά για τα υλικά πολιτικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων υπάρχει κίνδυνος να υπαχθούν και αυτά στο συγκεκριμένο άρθρο.
- Το άρθρο 25, με το οποίο κλείνει ο Κανονισμός αποτελεί ένα τεράστιο προστιμολόγιο 46 περιπτώσεων..Επομένως ο Κανονισμός αυτός είναι ένα κείμενο καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα. Οι υποχρεώσεις των δημοτών και τα σχετικά πρόστιμα για την μη τήρηση τους αναφέρονται αναλυτικότατα. Οι υποχρεώσεις του Δήμου, όχι μόνο παραμένουν ασαφείς, αλλά μειώνονται κιόλας από τις τωρινές, ενώ χρεώνονται στους δημότες υπηρεσίες που μέχρι σήμερα παρέχονταν δωρεάν.. Τέλος αφήνονται περιθώρια για δίωξη, με πρόστιμα κλπ., δραστηριοτήτων πολιτικών και κοινωνικών φορέων με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της δραστηριότητας της δημοτικής αρχής σαν κατασταλτικό μηχανισμό.
19/1/2007