Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2007

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Προς τον
Δήμαρχο Βύρωνα
κ. ΧαρδαλιάΕπιστολή σας ημ. 29-12-2006 αρ. πρωτ. 32172

Κύριε Δήμαρχε,
Σχετικά με την παραπάνω επιστολή σας, σας ενημερώνουμε ότι θεωρούμε ότι οι παρατάξεις της μειοψηφίας θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται σε όποιες επιτροπές ή νομικά πρόσωπα κρίνουν.
Με βάση την δική μας εκτίμηση για τα πράγματα, επιθυμούμε να έχουμε τους αναφερόμενους εκπρόσωπους της Αριστερής Παρέμβασης στα παρακάτω:

1. Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεμάτων : Μιλτσακάκης Μιχάλης
2. Νομ. Πρόσωπο Παιδικοί Σταθμοί : Κλιάφα ΄Αρτεμις
3. Νομ. Πρόσωπο Κέντρο Προστασίας Δασών κ. Φυσικού Περ/ντος : Γουδέλης Τάσος και αναπληρωματικός Χατζηστέλιος Δημήτρης
4. Νομ. Πρόσωπο Πνευματικό Κέντρο : Μπικάκη Μαρία και αναπληρωματικός Τριανταφυλλίδης Στέφανος
5. Νομ. Πρόσωπο Αθλητικός Οργανισμός Δ. Βύρωνα : Κωνσταντουλάκης Αντώνης.

Επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε για τη συμμετοχή εκπροσώπων στις υπόλοιπες επιτροπές ή Ν.Π. κατά την εξέλιξη της συνεδρίασης του δημ. Συμβουλίου λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης από την έλλειψη εισηγήσεων στο φάκελο του δημ. Συμβουλίου, για μια σειρά θέματα, όπως ποιο το περιεχόμενο και ο ρόλος της υπό σύσταση επιτροπής επί θεμάτων περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής ή ποιες τροποποιήσεις θα υπάρξουν στις συστατικές πράξεις των Ν.Π. (υπ΄αριθμ.2 θέμα της ημερήσιας διάταξης του δημοτικού συμβουλίου).

11.1.2007
για την
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ