Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Νεαπόλεως 15, arpa_vyrona@yahoo.gr

Προς τον

Δήμαρχο κ. Χαρδαλιά

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Κύριε Δήμαρχε

Με τις πρόσφατες και τις παλιότερες πυρκαγιές κάηκαν μεγάλες εκτάσεις με δασικό πλούτο στον Υμηττό.

Οι περιοχές έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες. Κατά καιρούς, όπως και πρόσφατα στις 5 Δεκεμβρίου μέσω του ΣΠΑΥ, με τη συμμετοχή του Δήμου, έχουν διοργανωθεί φυτεύσεις σε αυτές με εθελοντική συμμετοχή φορέων και πολιτών. Συμμετείχαμε σε αυτές τις αναδασώσεις και επικροτούμε κάθε παρόμοια προσπάθεια που κυρίως έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας του δάσους. Εδώ, όμως προκύπτουν μερικά ερωτήματα :

-Οι προηγούμενες αναδασωτικές προσπάθειες που έγιναν στον Υμηττό είχαν αποτελέσματα;

-Οι τελευταίες φυτευτικές ενέργειες έγιναν με σωστό τρόπο (μελέτη, περίοδος, κατάλληλα είδη);

Είμαστε γνώστες επισημάνσεων μελών επιστημονικών φορέων ότι γενικά αρκετές φυτευτικές προσπάθειες γίνονται χωρίς μελέτη, με φυτά που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον σε λάθος εποχή και χωρίς υποστήριξη στη συνέχεια, υπακούοντας σε άλλου είδους σκοπιμότητες.

Ερωτούμε, λοιπόν, για τις παρεμβάσεις (αναδασώσεις,κ.α) που γίνονται στην περιοχή, εσάς ως πρόεδρο του ΣΠΑΥ, κατεξοχήν υπεύθυνου για την προστασία και ανάπτυξη του Υμηττού:

  • Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη από το Δήμο, το ΣΠΑΥ ή την Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής για τις πρόσφατες παρεμβάσεις (κορμοπλέγματα, κ.α.) ή για αυτές που είναι ανάγκη να γίνουν (αναδασώσεις και συντήρησή τους, καθαρισμοί, έργα πυροπροστασίας).
  • Από ποιόν φορέα, μέσα από ποιες διαδικασίες ανάθεσης, με ποιο κόστος και σε ποιους ανατέθηκαν οι εργασίες που έγιναν πρόσφατα στον Υμηττό;
  • Υπάρχει γενικότερος προγραμματισμός για εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης των δασικών εκτάσεων που κάηκαν και των υπόλοιπων της περιοχής μας;

Αθήνα, Δεκέμβρης 2007

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ