Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2008

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ

Νεαπόλεως 15, arpa_vyrona@yahoo.gr

Προς τον Δήμαρχο κ. Χαρδαλιά

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ- ΠΕΡΓΚΟΛΕΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ


Κύριε Δήμαρχε,

Σας είναι γνωστές οι έντονες διαμαρτυρίες των περιοίκων της Πλ. Αγίου Λαζάρου καθώς και κατοίκων άλλων περιοχών και οι παρεμβάσεις της Αριστερής Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην πλατεία Αγ. Λαζάρου καθώς και σε άλλους κοινόχρηστους χώρους του Βύρωνα. Καφετέριες, εστιατόρια και άλλα καταστήματα εστίασης έχουν καταλάβει δημόσιους χώρους με τραπεζοκαθίσματα και έχουν επεκτείνει τα καταστήματά τους με άδεια ή χωρίς άδεια του δήμου με μόνιμες και σταθερές κατασκευές. Αποτέλεσμα ο δημόσιος χώρος περιορίζεται τόσο που δημιουργεί δυσκολία ακόμα και για τη διάβασή του, πόσο μάλλον για το παιχνίδι των παιδιών ή την λειτουργία του ως χώρου ελεύθερης συνάντησης και ξεκούρασης των μεγαλύτερων.

Σας είναι, επίσης, γνωστό ότι με την απόφαση Νο: 3447/2007 το Ε’ τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας γνωμοδότησε ότι σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του πολεοδομικού σχεδιασμού στον οποίο υπάγονται και οι κοινόχρηστοι χώροι, τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό και την πολεοδομική νομοθεσία απαγορεύεται ρητά η κατασκευή προστεγάσματος με κάθετα στηρίγματα στους πεζόδρομους, πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους. Η απόφαση αναφέρει ότι απαγορεύεται η κατασκευή προστεγάσματος, καθώς μάλιστα «παρατηρείται το φαινόμενο της μετατροπής των προστεγασμάτων σε κλειστό χώρο, είτε με τζάμι, είτε με άλλο υλικό, επεκτείνοντας με τον τρόπο αυτό τον χώρο των καταστημάτων. Η απόφαση επικαλείται λόγους δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην ανεμπόδιστη , ελεύθερη και ομαλή διέλευση των πεζών από τα πεζοδρόμια, τους πεζόδρομους και τους κοινόχρηστους χώρους και κρίνει ότι μπορούν να τοποθετούνται πάνω από τους κοινόχρηστους χώρους μόνο τέντες που θα στηρίζονται σε οριζόντια στηρίγματα επί των τοίχων των κτιρίων δεν θα υπερβαίνουν το μήκος που έχουν οι βεράντες και δεν θα βγαίνουν έξω από την οικοδομική γραμμή.

Παρατηρούμε ότι στον προϋπολογισμό εσόδων έτους 2008 δεν υπάρχει εμφανής μείωση των εσόδων από την χρήση αυτών των χώρων.

Ερωτάστε, λοιπόν, αν προτίθεστε να υλοποιήσετε την απόφαση του συμβουλίου της Επικρατείας και ποια μέτρα θα πάρετε για την αποξήλωση των εν λόγω κατασκευών των καταστημάτων.

Προτείνουμε άμεση εφαρμογή της απόφασης με την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων.


Αθήνα, Δεκέμβρης 2007

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ