Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2008

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βυρωνιώτισσες – Βυρωνιώτες,

Η Δημοτική Αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2007, εξάγγειλε την αλλαγή του καθεστώτος λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης, όπως προβλέπεται από το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Οι προτάσεις της Δ. Αρχής δημιουργούν εύλογη ανησυχία στους εργαζόμενους για το μέλλον τους, αφού μόνο το 1/3 θα απορροφηθεί από το Δήμο, το 1/3 πάσει θυσία θα μεταταχθεί και το άλλο 1/3 θα περάσει σε μονομετοχική εταιρεία-επιχείρηση.
Γύρω από τις δημοτικές επιχειρήσεις ξεδιπλώνονται οι αντεργατικές πολιτικές κράτους και δήμων. Έστησαν τις δημοτικές επιχειρήσεις για να έχουν ευελιξία στις προσλήψεις προσωπικού και στην οικονομική διαχείριση. Αποδείχτηκαν μηχανισμοί που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούν την εκάστοτε κυβερνητική και δημοτική εξουσία. Παρά τη δήθεν αποτελεσματικότερη οικονομική λειτουργία τους, με βάση τους κανόνες της αγοράς, δεν κατάφεραν παρά να έχουν χρέη και να παρέχουν ακριβές υπηρεσίες στους δημότες. Πρώτο θύμα τους οι εργαζόμενοι σε αυτές και μαζί οι οικογένειες τους με τη μόνιμη ανασφάλεια και τους φτηνούς μισθούς.
Η πολιτική της προηγούμενης δημοτικής αρχής (Ενωτική Παμβυρωνιώτικη Κίνηση) οδήγησε τη Δ.Ε. σε αδιέξοδο. Η επιχείρηση μετατράπηκε σε μηχανισμό εξαγοράς συνειδήσεων, ψήφων και χαμηλών μισθών.
Η Δ. Επιχείρηση από μερικές δεκάδες εργαζομένων, που απασχολούσε από την ίδρυσή της έως το 1997 έφτασε να απασχολεί μερικές εκατοντάδες εργαζομένων. Η δικαιολογία ήταν ότι έκαναν κοινωνική πολιτική και προσέφεραν εργασία στους ανέργους. Η Δ.Ε. παρά τους χαμηλούς μισθούς, τους απλήρωτους εργαζόμενους, τις ακριβές υπηρεσίες που πρόσφερε στους δημότες και τις εκχωρήσεις πόρων και αρμοδιοτήτων από την τότε Δημοτική Αρχή οδηγήθηκε σε οικονομικό αδιέξοδο με τεράστια χρέη στο Ι.Κ.Α. και σε σύναψη δανείων.
Η σημερινή Δημοτική Αρχή κατέφυγε και αυτή σε νέους δανεισμούς που υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξει μια προβληματική και υπερχεωμένη επιχείρηση. Την ευθύνη για την κατάσταση αυτή δεν την έχουν ούτε οι εργαζόμενοι που βιώνουν την ομηρία και την εργασιακή ανασφάλεια, αλλά ούτε και οι δημότες που πληρώνουν πανάκριβες υπηρεσίες.
Οι εργαζόμενοι βρίσκονται για άλλη μία φορά στο στόχαστρο της Δημοτικής Αρχής και είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το «μάρμαρο».
Η Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα διαφωνεί με τα σχέδια της δημ. Αρχής και την πρόταση της παράταξης Στάση Βύρωνα του κ. Σταθόπουλου για δημιουργία εταιρείας, έστω και μονομετοχικής μέσω του Δήμου. Στην ουσία πρόκειται για μια πιο μικρή δημοτική επιχείρηση που θα λειτουργεί με τα ίδια κριτήρια.
Καταγγέλλουμε τη συνεχιζόμενη πολιτική του δήμου με προσλήψεις εργαζόμενων με μορφές επισφαλούς και ανασφάλιστης εργασίας με δελτία παροχής υπηρεσιών, μέσα από προγράμματα stage (που είναι ανασφάλιστοι), με ανάθεση έργου, με ευκαιριακή απασχόληση, κ.α.
Εμείς πιστεύουμε ότι η μόνιμη και σταθερή δουλειά είναι δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο. Οι δυνάμεις που διαχειρίζονται κεντρική και τοπική εξουσία θέλουν να κάνουν εμπόριο ελπίδας και να κρατούν σε ομηρία τους εργαζόμενους. Γι΄ αυτό επιλέγουν όχι τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πρόσληψη μέσα από διαφανείς διαδικασίες, αλλά τις προσωρινές συμβάσεις, την ελαστική απασχόληση, τη διαίρεση και τον κατακερματισμό των εργαζόμενων. Επιδιώκουν να έχουν ένα στρατό ανασφαλών εργαζόμενων για να αποτελούν εκλογική τους πελατεία, είτε με το ρουσφέτι, είτε με τον εκβιασμό της απόλυσης. Όλοι, όμως, οι εργαζόμενοι έχουν συμφέρον από ένα σύστημα διαφανών διαδικασιών πρόσληψης, σταθερών και μόνιμων εργασιακών σχέσεων και αμοιβών σύμφωνα με τις ανάγκες, που θα εξασφαλίζονται από συλλογικές συμβάσεις.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στις νεοφιλελεύθερες αντεργατικές πολιτικές που θέλουν το ΔΗΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, το ΔΗΜΟΤΗ ΠΕΛΑΤΗ και τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ με ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
· Να καταργηθεί εδώ και τώρα η Δημοτική Επιχείρηση. Καμία απόλυση. Διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζόμενων. ΟΧΙ στη δημιουργία νέας Δημοτικής Επιχείρησης.
· Οι υπηρεσίες που παρέχει η Δημοτική Επιχείρηση να περάσουν στο Δήμο και να μην επιβαρύνουν τους δημότες. Η λειτουργία τους να μην κρίνεται με κριτήριο «κέρδος-ζημιά», αλλά με κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες που καλύπτουν.
· Οι εργαζόμενοι να περάσουν στο Δήμο, εκτός από όσους θέλουν να μεταταχθούν.
· Οι Δήμοι να λειτουργούν με μόνιμο προσωπικό σταθερής και πλήρους απασχόλησης.
· Οι προσλήψεις να γίνονται μόνο μέσα από δημόσιες, διαφανείς, αντικειμενικές διαδικασίες.
· Το κράτος να αποδώσει τα χρήματα που χρωστά στους Δήμους.
· Μόνιμη και σταθερή δουλειά με ίδια εργασιακή σχέση για όλους τους εργαζόμενους.
Ιανουάριος, 2008