Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Βίντεο: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

 
1ο μέρος με επερωτήσεις Αριστερής Παρέμβασης   

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο παραπάνω, πατήστε εδώ

2ο μέρος 

Αν δεν μπορείτε να δείτε το βίντεο παραπάνω, πατήστε εδώ