Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Σάββατο 7 & την Κυριακή 8/9 οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Βύρωνα απείχαν από την εργασία τους γιατί είναι 8 μήνες απλήρωτοι για την υπερωριακή τους εργασία.