Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 4ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΕΝ ΘΕΩΡΕΙ ΕΠΑΡΚΕΣ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ