Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

Αποφεύγει τη συζήτηση η δημ. αρχή για την παραλαβή ασφαλτοστρώσεων και την εφαρμογή απόφασης δημ. συμβουλίου

Καταθέσαμε ως Αριστερή Παρέμβαση αίτημα να συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο Βύρωνα, η υλοποίηση απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ημ. 9/3/2020  για ενημέρωση του συμβουλίου σχετικά με ενέργειες που μπορούν να γίνουν υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος για ασφαλτοστρώσεις που έχουν παραδοθεί. Το έργο κόστους 3.789.252,81 € αφορά ασφαλτοστρώσεις εργολαβίας του 2010-2011, που παρουσίασε εκτεταμένες κακοτεχνίες και εντοπίστηκε με πραγματογνωμοσύνη μηχανικού του ΤΕΕ ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Με το αίτημα συμφώνησαν οι παρατάξεις Πρωτοβουλία Πολιτών και Ριζοσπαστική Ενωτική Κίνηση, αλλά παρόλα αυτά η πρόσκληση του επόμενου δημοτικού συμβουλίου για τις 14/12 δεν το περιλαμβάνει ως θέμα. Η κωλυσιεργία είναι εμφανής, γιατί δεν υπάρχει απάντηση με δέσμευση της δημοτικής αρχής ότι θα συζητηθεί κάποια άλλη ημερομηνία. Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό,  επειδή λήγει το επόμενο διάστημα το περιθώριο διεκδικήσεων του δήμου από την κατασκευαστική εταιρεία. 

Επίσης, ανακύπτει και δημοκρατικό ζήτημα, αφού εκτός από την μη συζήτηση αιτήματος 3 δημοτικών παρατάξεων και τη μη εφαρμογή απόφασης του δημοτικού συμβουλίου,  παρακάμπτεται και παλαιότερη επιστολή με υπογραφές κατοίκων που όφειλε να συζητηθεί πριν από μήνες σύμφωνα με το νόμο, αλλά και 2 επιστολές του Συνήγορου του Πολίτη.  Ποιοι θίγονται από την έρευνα του θέματος; Ποιοι ωφελούνται από το κουκούλωμα της υπόθεσης; Υπάρχει συμφωνία προηγούμενης και νυν δημοτικής αρχής για να μην προχωρήσουν ενέργειες προς την εταιρεία; Αυτά τα ερωτηματικά ζητούν απαντήσεις. Παρακάτω το αίτημα που καταθέσαμε στις 8/12/2022:

Προς

τον πρόεδρο

του δημοτικού συμβουλίου Βύρωνα

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Ζητάμε να γίνει άμεσα θέμα συζήτησης στο δημοτικό συμβούλιο η «Υλοποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ημ. 9/3/2020 που εντέλει την Νομική Υπηρεσία του Δήμου να μελετήσει την έκθεση του Πραγματογνώμονα και να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τις αναγκαίες ενέργειες που προτείνει». Αυτή η ενημέρωση δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Πρόκειται για το έργο «Επιφανειακή διευθέτηση ομβρίων υδάτων-αποκατάσταση βατότητας πεζοδρομίων για χρήση από ΑΜΕΑ» για τις ασφαλτοστρώσεις εργολαβίας του 2010-2011 κόστους 3.789.252,81 €, που παρουσιάζει εκτεταμένες κακοτεχνίες και εντοπίστηκε ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές. Επίσης, ζητάμε να παραστούν στη συνεδρίαση οι προϊστάμενοι της Τεχνικής και της Νομικής Υπηρεσίας για να μας ενημερώσουν.

Οι αξιώσεις του δήμου για την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος λήγουν το Μάιο του 2023 και άρα είναι επείγον να υπάρξει ενημέρωση για τις ενέργειες που έχουν γίνει ή προτείνεται να γίνουν.

Για το ζήτημα αυτό 155 κάτοικοι, οι συλλογικότητες «Βύρωνας και τριγύρω» και «Ενάργεια» έχουν ζητήσει από 1/3/2022 από τη δημοτική αρχή να υπάρξει ενημέρωση. Το ίδιο έκανε και ο «Συνήγορος του Πολίτη» που ενημερώθηκε για το αίτημα με τις υπογραφές των κατοίκων και την έλλειψη ανταπόκρισής σας. Το ίδιο πρόβλημα θέσαμε και εμείς ως Αριστερή Παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 28/9/2022. Παρόλα αυτά ακόμα δεν έχετε δώσει απαντήσεις και έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το εύλογο χρονικό διάστημα των 50 ημερών μέσα στο οποίο υποχρεώνεστε να απαντήσετε. Μάλιστα ο «Συνήγορος του Πολίτη» που και αυτός αγνοήθηκε επανέρχεται με νέα επιστολή του ημ. 5/12/2022.

Διαμαρτυρόμαστε για αυτή τη στάση της δημοτικής αρχής που περιφρονεί τους κατοίκους, αλλά και τους φορείς που ελέγχουν τη λειτουργία των θεσμών και δεν τηρεί τις υποχρεώσεις που διέπουν τη λειτουργία των δήμων και ζητάμε την άμεση συζήτηση επί του θέματος.

6/12/2022

Για την Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα

Η δημοτική σύμβουλος Μαρία Μπικάκη