Παρασκευή 15 Απριλίου 2022

'Εκθετη η δημοτική αρχή για την είσοδο της εταιρείας στις υπηρεσίες ανθοπωλείου και κυλικείου του νεκροταφείου

Στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 13/4/2022, στην επερώτηση της Αριστερής Παρέμβασης Βύρωνα για την είσοδο της εταιρείας στις υπηρεσίες του Νεκροταφείου, η δημοτική αρχή έμεινε πλήρως έκθετη.  Δεσμεύτηκε ότι θα έρθει το θέμα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο για διευκρινήσεις με την παρουσία του προέδρου της ΔΕΑΔΒ. Αναμένουμε. Σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο ανέφερε ότι: 

- Η απόφαση αφορά την παροχή προσωπικού με 2 εργαζόμενους στις υπηρεσίες κυλικείου και ανθοπωλείου του νεκροταφείου από εταιρεία και ότι ήταν ομόφωνη από το Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης.  Τα μέλη του Δ.Σ. έδωσαν εξουσιοδότηση στον πρόεδρο για να επιλύσει το θέμα πρόσληψης προσωπικού, ερευνώντας τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αλλά, η κ. Σάρολα ανέφερε ότι η παράταξή της που εκπροσωπείται με μέλος της στο Δ.Σ. της δημοτικής επιχείρησης ότι στο Δ.Σ. είχαν απλώς πει στον πρόεδρο να εξετάσει το θέμα με ποιο τρόπο μπορούν να γίνουν οι προσλήψεις, δεν είχε συναινέσει για αυτού του είδους τη σύμβαση και δεν ήταν ενήμερη. 

- Προφορικά δήλωσαν ότι η σύμβαση είναι για παροχή υπηρεσιών από την εταιρεία για ένα έτος και μετά θα δουν τι θα γίνει και το ίδιο αναφέρει και η απάντηση του προέδρου της ΔΕΑΒΔ που έχουμε δημοσιεύσει εδώ, αλλά στο έγγραφο της απόφασης που ήρθε στα χέρια μας αναφέρονται 2 έτη για τα ποσά που θα καλύψει ο προϋπολογισμός και μάλιστα χωρίς να είναι σαφές αν αφορούν 1 ή 2 εργαζόμενους. 

- Δεν έδωσε στοιχεία για το ποιοί είναι οι ειδικότεροι όροι που αναφέρονται στο σημείο Δ' του εγγράφου της απόφασης, όπως ρωτούσαμε.