Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

Δήμος Βύρωνα: Παροχή υπηρεσιών στο κυλικείο και το ανθοπωλείο του νεκροταφείου, από ιδιωτική εταιρεία!

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΒΥΡΩΝΑ

Ήρθε σε γνώση μας ότι η δημοτική επιχείρηση αποφάσισε στις 16/11/2021 και ανέθεσε απευθείας σε ιδιωτική εταιρεία την παροχή υπηρεσιών του κυλικείου και του ανθοπωλείου του Νεκροταφείου Βύρωνα για τα έτη 2021(?) και 2022 έναντι των ποσών 15.804,00 € και 19.096,00 € αντίστοιχα.

Η δημοτική αρχή Βύρωνα, Κατωπόδη-ΣΥΡΙΖΑ, πήρε αυτή την απόφαση, με προφανή τη συμφωνία των ακραιφνών οπαδών των νόμων της αγοράς των παρατάξεων Γώγου και Μπαντή της Ν.Δ.. Η απόφαση συνάδει με την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της ανταποδοτικής λειτουργίας στην παροχή υπηρεσιών, που χαράζουν από κοινού η Ν.Δ. και ο ΣΥΡΙΖΑ είτε ως κυβερνήσεις, είτε με τη συναίνεσή τους ως αντιπολίτευση στη βουλή, αλλά και υπηρετούν πιστά ως περιφερειακές και δημοτικές αρχές.

Ωστόσο, οι μεθοδεύσεις για να πετύχουν την εφαρμογή των ιδιωτικοποιήσεων  εγείρουν πολλές ενστάσεις και τα αποτελέσματα αυτών των επιλογών στην επιβάρυνση των κατοίκων και στην εργασιακή συνθήκη όσων παρέχουν δημοτικές υπηρεσίες δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.

·       Η λειτουργία δημοτικών επιχειρήσεων, που αναλαμβάνουν την παροχή δημοτικών και κοινωνικών υπηρεσιών στο όνομα της ευελιξίας και αποτελεσματικότητας, είναι φανερό ότι επιλέγεται από το πολιτικό σύστημα για να μην υπάρχει έλεγχος από το δημοτικό συμβούλιο, ούτε απολογισμός και εγκρίσεις της λειτουργίας τους και να προωθούνται οι σχεδιασμοί τους σύμφωνα με το τι επιλέγουν οι κυρίαρχες παρατάξεις και τα πολιτικά τους κόμματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για το θέμα δεν υπήρξε καν ενημέρωση και ούτε η τυπική έγκριση του δημοτικού συμβούλιου.

·       Η εκχώρηση, στη συνέχεια από αυτές τις δημοτικές επιχειρήσεις σε ιδιωτικές εταιρείες, των λειτουργιών τους έρχεται να κουμπώσει τη μεθόδευση της ιδιωτικοποίησης.

·       Οι απευθείας αναθέσεις είναι ένα ακόμα κομάτι του παζλ στη λειτουργία αυτής της πολιτικής.

·       Οι συνέπειες στην μείωση των θέσεων εργασίας που απασχολούνται στη δημοτική επιχείρηση και η παροχή των εργασιών από  εργαζόμενους της ιδιωτικής εταιρείας μεθοδικά συμβάλλει  στην αντικατάσταση των εργασιακών σχέσεων με εργοδότη τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με τις εργασιακές σχέσεις της ακόμα πιο ανεξέλεγκτης και χωρίς δικαιώματα προσωρινής, ελαστικής, ανασφαλούς εργασίας της ζούγκλας του ιδιωτικού τομέα.

·       Οι κάτοικοι που θα καλούνται να πληρώσουν για τις υπηρεσίες αυτές θα αντιμετωπίζουν ένα αυθαίρετο καθορισμό τιμών, λειτουργώντας παράλληλα ως μονοπώλιο στην παροχή αυτών των υπηρεσιών στο νεκροταφείο, αφού πουθενά δεν αναφέρεται αν η εταιρεία δεσμεύτηκε για το ύψος των τιμολογίων παροχής των υπηρεσιών.

Η δημοτική αρχή που είναι υπεύθυνη για αυτή την απόφαση καλείται να ενημερώσει το δημοτικό συμβούλιο και να δώσει εξηγήσεις για αυτή την επιλογή και για τους αδιευκρίνιστους όρους παροχής υπηρεσιών και προδιαγραφών,  που αναφέρονται στο σημείο Δ΄ της υπ’ αριθμ. 42/16.11.2021 απόφαση της Δημοτικής Επιχείρησης. 

Οι απαντήσεις που δόθηκαν από τη Διεύθυνση της Δημοτικής Επιχείρησης στα παραπάνω είναι ανεπαρκείς και αποκαλύπτουν ότι η δημοτική αρχή παρέχει κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε ιδιωτικές εταιρείες για να παρέχουν δημοτικές υπηρεσίες και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της να απαντήσει η ίδια. 

Παρακάτω αναρτούμε :

1. Το έγγραφο που ήρθε σε γνώση μας και 

2. Τη γενική, αλλά και την αόριστη απάντηση, από τη Δημοτική Επιχείρηση όσον αφορά τις διευκρινίσεις που ζητήσαμε από τη δημοτική αρχή για το σημείο  Δ της απόφασης. 

1.


 2.

                                                                                                                               Βύρωνας, 13 Απριλίου  2022

Αρ. Πρωτ.:  27


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠEΡΩΤΗΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Είναι  γνωστό ότι η ΔΕΑΔΒ ΑΕ ΟΤΑ λειτουργεί σε όλα της τα τμήματα με μειωμένο προσωπικό λόγω της αδυναμίας νέων προσλήψεων εξ αιτίας των νομοθετικών περιορισμών  που ισχύουν  για το νομικό της καθεστώς.   Ως μόνη επιλογή της ΔΕΑΔΒ είναι η υπαγωγή της σε επιδοτούμενα προγράμματα από τον ΟΑΕΔ ,  στα οποία συμμετέχει  όταν αυτό είναι  εφικτό και  η πρόσληψη διμηνιτών σε έκτακτες περιπτώσεις.

 

Για την ορθή λειτουργία των τμημάτων ανθοπωλείου και κιλικίου  η Επιχείρηση αναγκάσθηκε να προσφύγει στην  συνεργασία με ΚΟΙΝΣΕΠ, ώστε να καλυφθούν ειδικές  ανάγκες  των  δύο αυτών  τμημάτων,  που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν με το υπάρχον προσωπικό της και συγκεκριμένα  με την παροχή της εργασίας δύο επί πλέον ατόμων, ένα για  κάθε τμήμα.

 

 Η διαδικασία επιλογής και ανάθεσης στην συγκεκριμένη ΚΟΙΝΣΕΠ έγινε με απόλυτη νομιμότητα, δημοσιότητα και  διαφάνεια με μονοετή σύμβαση , χωρίς  να αναιρείται στο παραμικρό ο τρόπος και ο σκοπός  λειτουργίας  της Δημοτικής  Επιχείρησης.

 

Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι όλες οι ανωτέρω ενέργειες αποκλειστικό σκοπό έχουν την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σαν διοίκηση αναγνωρίζουμε ότι είναι δική μας ευθύνη η εφαρμογή και η διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης. Ως εκ τούτου λειτουργούμε με συλλογικότητα, διαφάνεια, αξιοκρατία και όλες οι σχέσεις και συναλλαγές των συνδεδεμένων μερών διενεργούνται σύμφωνα με τον νόμο.

                                               

 

Βασίλειος Πάγκαλος

Πρόεδρος& Διευθύνων Σύμβουλος

ΔΕΑΔΒ  Α.Ε  ΟΤΑ