Κυριακή 26 Απριλίου 2020

Τώρα που βρήκαμε κορωνοϊό παπά, να θάψουμε πεντέξι – Η Δημοτική Αρχή ιδιωτικοποιεί την ανακύκλωση

 

Μέσα στην επιδημία, η δημοτική αρχή (ΣΥΡΙΖΑ) του Δήμου Βύρωνα αρπάζει την ευκαιρία που της έδωσε η νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ν.Δ, με την πρόσφατη διάταξη νόμου Άρθρο 117 του Ν.4674/20 παρ. 1 (ΦΕΚ 53 Ά /11-03-2020), το οποίο αντικατέστησε το προγενέστερο άρθρο 61 παρ.1 του Ν. 3979/2011 “περί Σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για να παρακάμψει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αυτή τη φορά η εισήγηση της δημοτικής Αρχής δεν γίνεται προς το Δημοτικό συμβούλιο, αλλά προς την οικονομική επιτροπή (η οποία συνεδριάζει την Δευτέρα 27 Απριλίου), στην οποία, μετά από τις άθλιες τροποποιήσεις που ψήφισε η ΝΔ στον ήδη αντιδημοκρατικό νόμο Κλεισθένη απέκτησε την πλειοψηφία, παρότι μειοψηφεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι η δημοτική αρχή, άρπαξε την ευκαιρία και εισηγείται στην Επιτροπή την λήψη απόφασης για υπογραφή σύμβασης ύψους 50.000 ευρώ, με την οποία ανατίθεται σε ιδιωτική εταιρεία η μεταφορά των αδρανών υλικών (μπάζα) για ένα χρόνο. Οι εργαζόμενοι του Δήμου θα τα περισυλλέγουν με τα μηχανήματα του δήμου και η εταιρεία θα τα μεταφέρει προς ανακύκλωση.

Ως Αριστερή Παρέμβαση, απορρίπτουμε και αυτή την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του Δήμου από την δημοτική αρχή και ζητούμε να αποσύρει την πρότασή της από την αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής! Ταυτόχρονα, προωθούμε την θέση που ρητώς δηλώνει και τεκμηριώνει, ότι μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική διαχείριση των απορριμμάτων με σεβασμό στην ανθρώπινη υγεία, τις συνθήκες ζωής, το περιβάλλον, τα εργασιακά δικαιώματα! Με ένα σχεδιασμό που θα προβλέπει: 


§ Καθολικά και αποκλειστικά δημόσιο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων (συλλογή, διαχείριση, ανακύκλωση). Με σχεδιασμό που θα ξεκινά από την πρόληψη και μείωση των παραγόμενων και μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. 

§ Ενιαίος εθνικός σχεδιασμός με προστασία του περιβάλλοντος και μείωση των δημοτικών τελών των κατοίκων. Να πληρώσουν οι βιομήχανοι για τα σκουπίδια που παράγουν. Όχι στις χαριστικές απαλλαγές από δημοτικά τέλη των μεγάλων επιχειρήσεων. 

§ Εθνικοποίηση όλου του συστήματος ανακύκλωσης μονάδων, πόρων και ένταξη των εργαζομένων στο νέο φορέα. Σχεδιασμός για επέκταση της ανακύκλωσης, με διαλογή στην πηγή, πολλαπλασιασμό των σημείων συγκέντρωσης των ανακυκλούμενων υλικών (πλαστικό, γυαλί, χαρτί, ξύλο, μέταλλα, αλουμίνιο, καμένα έλαια, μπαταρίες, ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές, κ.α.). 

§ Μόνιμη και σταθερή εργασία σε όλο το σύστημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

§ Χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα όποια ευρωπαϊκά κονδύλια να μην καθορίζουν την επιλεξιμότητα των έργων, αλλά να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες. Ανάληψη του κόστους διαχείρισης από την βιομηχανία και τις εμπορικές επιχειρήσεις.  

§ Τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη να κατευθύνονται για αυτό που εισπράττονται, στις υπηρεσίες και τον εξοπλισμό της καθαριότητας, με στόχο τη μείωση για τα λαϊκά στρώματα και την κατάργησή τους.  

§ Οριστικό κλείσιμο της Φυλής, τόσο του ΧΥΤΑ, όσο και του ΕΜΑΚ και του Αποτεφρωτήρα. Αποκεντρωμένοι μικροί χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολείμματος (ΧΥΤΥ), με πρόβλεψη αυστηρών προβλέψεων ασφαλούς υγειονομικής ταφής και ειδικής διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων. Όχι σε νέους ΧΥΤΑ σε Κερατέα και Γραμματικό.