Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2014

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΗΣΤΕΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΤΞΗΣΕΙΣ