Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΡΩΤΗΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗ Β' ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Από τις 28 Ιουλίου κατατέθηκε ερώτηση-προσφυγή για την ανέγερση κολυμβητήριου από το Δήμο Βύρωνα στη Β' Ζώνη Προστασίας Υμηττού.
Δείτε το κείμενο πατώντας εδώ