Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2009

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 27/1/2009, ΩΡΑ 20.30.

Με 51 θέματα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο και αρχίζει στις 20.30.
Δείτε τα θέματα στη διπλανή στήλη ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ στην κατηγορία ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ, ΘΕΜΑΤΑ.