Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘ. ΕΥΤΥΧΗ ΜΠΙΤΣΑΚΗ