Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜ. ΤΕΛΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς το
Δημοτικό Συμβούλιο
Βύρωνα


ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ

Σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης ημερ. 21-11-2008, για καθορισμό δημοτικών τελών και φόρων, θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής :

Την φετινή περίοδο που μειώνεται η αξία του εργατικού εισοδήματος, που μεγαλώνει η ακρίβεια, που η οικονομική κρίση δημιουργεί δυσκολότερες συνθήκες για την επιβίωση των εργαζομένων, απαιτείται να υπάρξουν από την πολιτεία μέτρα ανακούφισης.

Οι δήμοι θα πρέπει να μειώσουν τη φορολογία των κατοίκων και να μεριμνήσουν για κοινωνική πολιτική προς όφελος των δημοτών.
Θεωρούμε ότι σε αυτό το δημοτικό συμβούλιο που εξετάζει τα δημοτικά τέλη και φόρους για το 2009 πρέπει να παρθούν αποφάσεις σε αυτήν την κατεύθυνση:

Α. Να καταργηθεί για το έτος 2009 η είσπραξη του δυνητικού τέλους που επιβλήθηκε στους κατοίκους του Βύρωνα και προκαλεί έντονη κοινωνική διαμαρτυρία.
Επανερχόμαστε για μια ακόμα φορά στο αίτημά μας, που είναι και αίτημα όλων των κατοίκων, για την κατάργηση του δυνητικού τέλους.
Επισημαίνουμε, ότι λόγω της δυσβάστακτης αύξησης (76%) συνεχώς έρχονται αιτήματα για την εξαίρεση καταστηματαρχών και κατοίκων. Τονίζουμε ότι όσο η δημοτική αρχή καθυστερεί για την απαλλαγή και δεν επιστρέφει και τα προηγούμενα παρανόμως εισπραχθέντα τέλη, σύμφωνα με τον Συνήγορο του Πολίτη, θα δημιουργείται πρόβλημα, εκτός από την αφαίμαξη των κατοίκων, και στα οικονομικά του δήμου. Αφού τα έσοδα αυτά θα είναι προσωρινά και η επιστροφή τους μπορεί να απαιτηθεί να γίνει έντοκη.

Β. Δεν επιτρέπεται να γίνει καμιά άλλη αύξηση των δημοτικών τελών και φόρων κατοικιών και καταστημάτων για το έτος 2009, αλλά αντίθετα απαιτείται από σήμερα να προχωρήσει η μείωση τους και να απαιτηθούν από την κυβέρνηση τα οφειλόμενα ποσά προς το δήμο. Οι κάτοικοι της περιοχής μας, που η οικονομική τους κατάσταση είναι μεσαία έως χαμηλή, πλήττονται ιδιαίτερα από τα πληθωριστικά φαινόμενα, την ακρίβεια και τις ανατιμήσεις από την κυβερνητική πολιτική της λιτότητας για τους εργαζόμενους και των παροχών στο κεφάλαιο.

Κατόπιν όλων αυτών προτείνουμε να υπάρξει απόφαση για:

 Κατάργηση του δυνητικού τέλους που επιβλήθηκε το έτος 2007 για όλους (κατοίκους και καταστήματα)
 Μείωση στα υπόλοιπα τέλη και φόρους προς το δήμο για το έτος 2009.
 Απαίτηση της απόδοσης από την κυβέρνηση των οφειλόμενων ποσών προς το δήμο.


19.11.2008 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ