Τετάρτη 26 Μαρτίου 2008

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ


ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ
Προς το
Δημοτικό ΣυμβούλιοΚύριοι σύμβουλοι,

Επί της συμβολής των οδών Παλ. Πατρών Γερμανού και Καραολή Δημητρίου υπάρχει μεγάλος χώρος, που σήμερα χρησιμοποιείται για υπαίθριες εμπορικές χρήσεις.
Προτείνουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε αυτός ο χώρος να απαλλοτριωθεί και να περιέλθει στο δήμο για την κάλυψη βασικών αναγκών, όπως παιδικός σταθμός, κ.α. που υπάρχει τεράστια έλλειψη στο Βύρωνα.
Προτείνουμε σήμερα να παρθεί η απόφαση, ώστε να προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες ενέργειες για την δέσμευσή του, αφού καθώς γνωρίζουμε από προηγούμενες περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι για την εκμετάλλευση τέτοιων χώρων πληροφορούνται τις προθέσεις του Δήμου και προβαίνουν σε άμεσες ενέργειες οικοδόμησής τους για να μπλοκάρουν το να περιέλθει η ιδιοκτησία στο Δήμο.
26/3/2008

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ ΒΥΡΩΝΑ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΟΡΤΖΙΩΤΗΣ