Τρίτη 11 Ιουλίου 2023

Μένουν εκτός 98 παιδάκια από τους παιδικούς σταθμούς του δήμου και δεν προσλαμβάνονται παιδαγωγοί για τις κενές θέσεις

98 ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΙ

Έληξε η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εγγραφών στους παιδικούς σταθμούς του Βύρωνα και  τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 98 παιδάκια θα αποκλειστούν από την αναγκαία φροντίδα από παιδαγωγούς που πρέπει να παρέχει η πολιτεία για τη φύλαξη των βρεφών και κοινωνικοποίηση των νηπίων. Οι συνέπειες για τους γονείς των παιδιών που θα αποκλειστούν είναι να βάλουν το χέρι στην τσέπη για να τα πάνε σε ιδιωτικούς ή για να καταφύγουν σε κάποια φύλαξη στο σπίτι ή σε συγγενείς, γιαγιάδες-παπούδες.

Κατατέθηκαν αιτήσεις εγγραφών για 561 νήπια και βρέφη και οι θέσεις είναι μόλις 463. Συγκεκριμένα για τις 190 θέσεις βρεφών κατατέθηκαν 259 αιτήσεις και για τις 263 θέσεις νηπίων κατατέθηκαν 302 αιτήσεις. Όπως τονίζουμε χρόνια τώρα χρειάζεται να δημιουργηθούν και άλλοι σύγχρονοι παιδικοί – βρεφικοί σταθμοί, γιατί δεν έχει κάθε γειτονιά δημοτικό παιδικό σταθμό και οι υπάρχοντες δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες.

Είναι ευθύνη της δημοτικής αρχής να εξευρεθούν χώροι, που υπάρχουν και κάθε γειτονιά, και να έχουμε επαρκείς παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδάκια της κάθε περιοχής. Η Αριστερή Παρέμβαση έχει κάνει προτάσεις και υποδείξεις, η δημοτική αρχή κωφεύει, ενώ οι κατασκευαστές (και πρώην και νυν δημοτικοί άρχοντες) βρίσκουν οικόπεδα και σηκώνουν πολυκατοικίες. Σήμερα,  αρκετοί παιδικοί σταθμοί στεγάζονται σε ιδιωτικά κτίρια, σε ισόγεια πολυκατοικιών και δεν πληρούν όλες τις αναγκαίες προδιαγραφές για αύλειους χώρους, περιβάλλον και υποδομές.

Ταυτόχρονα, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς και η τακτική δήμου, Ε.Ε. και κυβερνήσεων είναι οι ανάγκες να μπαλώνονται με προσλήψεις ορισμένου χρόνου και οι παιδαγωγοί να αμείβονται με χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΣΠΑ που είναι περιορισμένα ως προς το ύψος και τη διάρκεια. Έτσι, στο δημοτικό συμβούλιο ημ. 10/7 που υπήρχε θέμα συζήτησης για πρόσληψη  6 ατόμων (8 ζητά και εκτιμά το σωματείο εργαζομένων ότι χρειάζονται) για τους παιδικούς σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ, το θέμα αποσύρθηκε από τη δημοτική αρχή. Ο λόγος ότι δεν υπάρχει τελικά το κονδύλι για να καλύψει τους μισθούς τους και ούτε δεσμεύεται πότε θα εξασφαλιστεί και θα γίνουν οι προσλήψεις. Αποτέλεσμα, δεν θα καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες για παιδαγωγούς που δημιουργούνται και λόγω μείωσης των «απασχολούμενων». Επιμένουμε ότι η φροντίδα των βρεφών και η παιδαγωγική των νηπίων δεν μπορεί να εξαρτάται από το αν υπάρχουν τα αμφίβολα κονδύλια ΕΣΠΑ.

Χρειάζεται να μονιμοποιηθούν όλοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν χρόνια τώρα στους παιδικούς σταθμούς και να προσληφθούν όλοι οι αναγκαίοι παιδαγωγοί και εργαζόμενοι με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας και για αυτόν τον ευαίσθητο τομέα ώστε να καλύπτονται όλες τις ανάγκες. Να μην χρησιμοποιούνται εργαζόμενοι ως ανακυκλώσιμοι υπό συνεχή ομηρία και με προσωρινές συμβάσεις

Να καταργηθούν τα τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Κάθε γονέας να έχει δικαίωμα δωρεάν κάλυψης των παιδιών του από παιδικούς σταθμούς χωρίς προϋποθέσεις, μοριοδότηση και ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος. Αν κάποιοι είναι πλούσιοι έτσι και αλλιώς δεν καταδέχονται να πηγαίνουν τα παιδιά τους μαζί με τα παιδιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Καμιά επιπλέον επιβάρυνση για σχολικά λεωφορεία και εκδηλώσεις. 

Να υπάρξει πλήρης και σταθερή χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό για τους παιδικούς σταθμούς, ώστε να καλύπτονται όλες οι ανάγκες και να μην εξαρτάται η λειτουργία τους και η μισθοδοσία των εργαζόμενων από τις επισφαλείς και μερικές χρηματοδοτήσεις κονδυλίων.